Sen sevdamın hüzün düştün tadına

Varlığım boşlukta, sevincim noksan
Sanki benliğimi sarmış sensizlik.
Neyleyim dünyayı sen burada yoksan
Bilmezdim, aşklarda varmış sensizlik.

Sağım solum böyle her yana mühür
Kader vurmuş sanki her ana mühür.
Taşıyorsa şayet bir mana mühür
Çevremde aşılmaz surmuş sensizlik.

Belki benim belki sen haklı olan
Anlar mıydı bunu bir aklı olan?
Çözülmez sırlarda şu saklı olan
Aşkın hakikati, zormuş sensizlik.

Bir zor zaman, ayrılığın adına
Benzemezsin hiç sevdiğim kadına.
Sen sevdamın hüzün düştün tadına
Keşke bilsen, beni yormuş sensizlik.

Şimdi anlıyorum, boş her sevinçte
Neden hiç sönmüyor bu alev içte?
Kahırlar gözümde hem yok hem hiçte
Zaten sonsuz yakan kormuş sensizlik.

Hamit Hayal / Gönen / 09.02.2016

Dünyada var ise, ne aşktan üstün

Bir kızıl kor bekler içimde sönmek
Bir gönül vermişim ben senin için.
Kitabımda yazmaz, yok geri dönmek
Aşka yol sermişimin, ben senin için.

İçlerde bir ukde kalansız sevmek
Hasret düşlerini çalansız sevmek.
Bu dünyada yok mu yalansız sevmek
Ne ağlar örmüşüm ben senin için.

Bilmem bu gidişle bende hal nola
Çileye yürüdüm, vermedim mola.
Adı gurbet olan şu bitmez yola
Ölsem de, girmişim ben senin için.

Çaresi olmayan bu arsız derde
Bazen içimdeki ses, “Hüzün”, Derde.
Sen gidersin, sonra kapanır perde
Bunca mı körmüşüm ben senin için.

Dünyada var ise, ne aşktan üstün
Ben sana yanarken, sen bana küstün.
Derdime çareydin, kalbime süstün
Çok rüya görmüşüm ben senin için.

Hamit Hayal / Gönen / 07.02.2016

Vatan

Bahtıma yazılmış mukaddes mülküm
İlk ve son adımı attığım toprak.
İmanla yoğrulmuş en yüce ülküm
Vatan her duyguyu tattığım toprak.

Belki de kaderin en güzel cüzü
Cennetten bir misal burada yeryüzü.
Ne zaman kalbime düştüyse güzü
Nice hasretime kattığım toprak.

Benzim solar belki, sararır betim
Ruhumla yanarım, muzdarip etim.
Şafak sökmesini bekler her yetim
Uğrunda belaya çattığım toprak.

Çok bayramlar tattık, ağladık yasta
Kem talih dedim ben her arsız kasta.
Sevmekle vurgunum, gülüne hasta
Nice aşka dilek tuttuğum toprak.

Ya sonsuz hayaldir ya da bir rüya
Vatan bir âlemdir, farklı bir dünya
Sevenler de ölür, hakikat bu ya
Koynunda sonsuza yattığım toprak.

Hamit Hayal / Gönen / 04.02.2016

Bu çağ gözyaşından ne verdi başka

Kutlu bir menzilde Hira, Nur Dağı
Neden yürümeyip, duruyor Türkler?
Düşündüm muhteşem yeni bir çağı
Dünyayı yeniden kuruyor Türkler.

Kanatlı bir atlı gelir mi dize
Çağlar yol veriyor, çekilip bize.
Kadere doğru bir yol çize çize
Yeniden bir mühür vuruyor Türkler.

Elbet yenmek için vardır her sorun
Gelmek elzem oldu üstünden zorun.
Dede tarih yazdı, devraldı torun
Yeni bir bakışla yoruyor Türkler.

Kalpler hakikate meyildi çünkü
Gövde düştü, başlar eğildi çünkü.
Bir zamanlar böyle değildi çünkü
Nurlu şafaklara varıyor Türkler.

Hakikat zannedip hayali kaşka
Sanki bir masalda gelmişti aşka.
Bu çağ gözyaşından ne verdi başka
Düşün, yaraları sarıyor Türkler.

Bu davaya baş koyup, can verenler
Geri döndü tarihten Alperenler.
Su üstüne seccadeler serenler
Artık kıblesini arıyor Türkler.

Hamit Hayal / Gönen / 02.02.2016

Hükümden ağırdın, çileden zordun

Bırakmadın bana bir söz bir hece
Kavurup götüren bir yel gibisin.
Tufanlar yağmış ta sanki her gece
Savurup götüren bir sel gibisin.

Aşkın gecesine tutulan ışık
Kurulan cümleler kadar zor ve şık.
Ben sana kalbince meftun bir âşık
Sen selamsız geçen bir el gibisin.

Yıllardır bu böyle, değil ki bir an
Daha yıllar geçse sönmez bu niran
Ben yenik yıkılmış, kalbimce viran
Sen süslü bahçede bir gül gibisin.

Ümidim diriydi, hayallerim sağ
Zaman hicret etti, kalmadı o çağ.
Nerde bülbül, hani o şefkatli bağ
Duygusuz, hissetmez bir çöl gibisin.

Gücümü tükettin, nefsimi yordun
Hükümden ağırdın, çileden zordun.
Bir zaman içime düşmüş bir kordun
Alevsiz, dumansız bir kül gibisin.

Hamit Hayal / Gönen / 31.01.2016

Vatan sevmek elbet aşkın en zoru

                                     Türkün sonsuzlaşan çocuklarına

Sonsuzluk yolunda belki bir fasıl
Ebedi bir yaza hazan şehidim.
Daha ne gördün sen, cennet var asıl
Der mutlu bir kader yazan şehidim.

Kalbinde taşırdın ateşten koru
Vatan sevmek elbet aşkın en zoru.
Cevabını buldu şimdi her soru
En güzel sevgili Nazan, şehidim.

Omuzda taşınan her ölüm yükte
Ürper bu imandan, ey küfür ürk te.
Var olmak sırının hikmeti Türk’te
Aşkın bengi taşa kazan, şehidim.

Varsın ateş dolsun neslimin koynu
Emin ol bükülmez yetimin boynu.
Kuvvet ve kudretle her kirli oynu
Coşkun bir imanla bozan şehidim.

Dile gelin dile ey kalpsiz taşlar
Düşer mi bu vatan, düşse dik başlar.
Bir engin hasrettir gönülde yaşlar
Gözümden damlarsa bazen, şehidim.

Hamit HAYAL / Gönen / 29.01.2016

Bize düşen yanmak olsa da hüküm

Kalbimin çilesi, ebedi yüküm
Sevgili, ben yine seni severdim.
Bize düşen yanmak olsa da hüküm
Sevgili, ben yine seni severdim.

Ne sevdalar aldı ne aşka sığdın
Önüme aşılmaz hasretler yığdın.
Üstüme dağlardan düşen bir çığdın
Sevgili, ben yine seni severdim.

Yıkımmış bir gülün bülbülü terki
Neyleyim ben senden olmayan erki.
Bu ibret nefsime hep şunu derki
Sevgili, ben yine seni severdim.

Seninle aramda bir sevmek akti
Bakışın saadetin en sonsuz nakti.
Ayrılık olsa da bir akşam vakti
Sevgili, ben yine seni severdim.

Ta fecrin vaktine kadar her gece
Bir huzur bırakmaz, beni yer gece.
“Ölüm budur işte, sevmek”: der gece
Sevgili, ben yine seni severdim.

Meyledemem birkaç cümlelik aha
Yıldızlar ötede, küsmek zor mah’a
Kader yazmayacak belki bir daha
Sevgili, ben yine seni severdim.

Hamit Hayal / Gönen / 28.01.2016

Bu dünyanın değil mümini handan

Bir yenik sevdayla bitti son sefer
Mehter hicranları vuruyor şimdi.
Sonsuz uykusunda yalnız bir nefer
Hüzünle kalbimi buruyor şimdi.

Talih bize çok mu gördü yaşamı
Zafer sarhoşunun vurgun akşamı.
Bağdat’ı kaybettik, yitirdik Şam’ı
Gözümde yaş yeni kuruyor şimdi.

Yükseliş düşüşe evrildiği gün
Yönümün geriye çevrildiği gün.
Zafer taçlarının devrildiği gün
Hatıramda taze duruyor şimdi.

Ne ruhum ayakta, yücede ne ser
Kim ölmeyi ister, kim ümit keser?
Yorgun coğrafyamda gam yeli eser
Nerde kaldım diye soruyor şimdi.

Bu dünyanın değil mümini handan
Kaldı mı nur için geçecek candan?
Mazlumlar ağlarken zalim bir yandan
Kim bilir ne düşler kuruyor şimdi.

Gelmiyor içimden koyulmak işe
Çare yok ağzımda dökülen dişe.
Ne zaman yol döner yeniden Niş’e…
Bu hikâye beni yoruyor şimdi.

Hamit HAYAL / Gönen / 27.01.2016

Elveda dünyanın hüzün çağına

Sırrını çözmüşüm ben her nihanın
Nice müşkülleri aşarken düşün.
Ey seven! Sen beni yüce cihanın
Paslı efkârından taşarken düşün.

Neşe ve hüzünle her gelip geçen
Belki de;”Pişmanım”, der gelip geçen.
Verilmiş bir ömrü yer gelip geçen
Beni şu hallere şaşarken düşün.

Doğruluk ideal bir fikir iken
Ya olursa kalbe batan bir diken.
Dünya yıkılırken bir fidan diken
Hak ile vuslata koşarken düşün.

İbret olsun derim ölen sağına
Batıl tasavvurun düşmek ağına…
Elveda dünyanın hüzün çağına
Kıbleye yönelmiş, yaşarken düşün.

Kimler neye açtır, kim neye tokta
Her tadımlık ömrün sonu bir nokta.
İnandık amenna, korkumuz yokta
Şu dünya gözümden düşerken düşün.

Hamit Hayal / Gönen / 23.01.2016

Ve bir gün anlarsın kalbin yanınca

Sevmek mi bir daha, yanmak mı içten
Bir aşkın verilmiş sözünde kaldın.
Bir güneş doğmuyor demek ki hiçten
Uzak bir emelin özünde kaldın.

Ne seni düşünür ne seni arar
Gönlümde hüzündür verdiğin zarar.
Aşkı var etmiyor her kavli karar
Sadece gerçeğin özünde kaldın.

Dünyada ne varsa sende var derdim
Gülerdin gülerdim, kalmazdı derdim.
Sırrımı şu akan zamana verdim
Aşkın son mevsimi, güzünde kaldın.

Ne zulmüm olmuştur sana ne hilem
Ben seni kaderden saymışım çilem.
Eskimez bir ümit, tükenmez dilem
Bir gülün öteki yüzünde kaldın.

Neden böyle olur neden kanınca
İnsan bir hayali gerçek sanınca…
Ve bir gün anlarsın kalbin yanınca
Sen sanki bin yıllık hüzünde kaldın.

Hamit Hayal, Gönen / 12.01.2016

Çok uzak, erilmez bir düş gibisin

Düşün, Allah için bir lahza düşün
Gözümde hiç dinmez bir yaş gibisin.
Neden esiriyim ben bunca düşün
Merhamet ne bilmez bir taş gibisin.

Belki sen böylesin yine yarında
Ne buldum bilmem ki gül-i zarında.
Sen güldün ben yandım aşkın narında
Nice hasretime bir eş gibisin.

Uzaksın sen beni yakan o kızla
Zamanla değiştin, döndün de hızla.
Düşme hiç yakamdan, kalbimde sızla
Yüreğime düşmüş bir kış gibisin.

Keşke çığlığımı sen olsan duyan
Çözül bu gafletten, sonsuza uyan.
Neden böyle yarım kalır her rüyan
Karışık, çözülmez bir iş gibisin.

Namıma yazılmış bir selam alsam
İzin ver bir günde kapını çalsam.
Ne zaman ümitle hayale dalsam
Çok uzak, erilmez bir düş gibisin.

Hamit Hayal / Gönen / 08.01.2016

İçimde bir ışık söndü, ağladım

Beklediğim şafak sökmez bir daha
Ruhum hasretinle yundu, ağladım.
Daldım da yaşanmış düne bir daha
Her hatıram hicran sundu, ağladım.

Ne sadece dünde kalan bir çağ bu
Ne yıkılan ne de çöken bir dağ bu.
Tükenen bir ömür, kopan bir bağ bu
Aşkın hükmü beni yendi, ağladım.

Razıyım geçse de her anım yasla
Bir daha düşünmek düşmeyi, asla.
Bir türlü bitmeyen şu zalim fasla
O eski fırtına dindi, ağladım.

Yine girdim hasret dolu bir yola
Aşkın son güzü bu, vermeden mola.
Ayrılık, bayramın mübarek ola
Varlığın yokluğa döndü, ağladım.

Neye değdi söyle ömrümü yemen
Sadetin vaktinde; “Ayrılık”. Demen.
Düşüp de yollara gelmedin, hemen
İçimde bir ışık söndü, ağladım.

Hamit Hayal / Gönen / 21.12.2015

Alevde, ateşte, korda sen varsın

Artık benimlesin hayalde, düşte
Hüzün âleminde orda, sen varsın.
Razıyım, her demde aklıma düşte
Meşgul et zihnimi yor da, sen varsın.

Bir nehir misali hissimde akın
Hem senden ırakta hem sana yakın.
Anmasan da beni, unutma sakın
Kızıl da, Mavide, mor da sen varsın.

Çaresiz yanarken hep böyle özüm
Sabahlar olmuyor, dalmıyor gözüm.
Aşkın kördüğümü beklerken çözüm
Basitte, kolayda, zorda sen varsın.

Sonsuza akarken aşk denen nehir
Hasretin sonu yok, düşlerim tehir.
Yeni bir sabahı beklerken şehir
İstersen alemden sor da, sen varsın.

Seni getirmiyor zamanın hızı
Aşkımda hicransın, kalbimde sızı.
Ömrümün hasreti, ah peri kızı
Alevde, ateşte, korda sen varsın.

Hamit HAYAL / Gönen / 19.12.2015

O engin hasreti hep duya duya

Sevgili, bugünkü aklım olsaydı
Elini elime almak isterdim.
Dalmazdım bir başka gönül düşüne
Bir ömür seninle kalmak isterdim.

Yıllar aktı gitti, vermedi aman
Ne sen varsın artık ne eski zaman.
Öyle bir hasret ki yenilmez, yaman
Bir günde kapını çalmak isterdim.

Senden hâlâ bende bir ağır tesir
Yaşandı saysam ne, hayatım kesir.
Sanki bir bendeyim, ruhumla esir
Engin gözlerine dalmak isterdim.

Ne yellere sığdın gülüm ne sele
Dertsin benim için, bitmez mesele.
Yaz bu gelip geçer, güzde el ele
Bende her gül gibi solmak isterdim.

O engin hasreti hep duya duya
Bir çöl serabında koşardım suya.
Sadece bir hayal ya da bir rüya
Seninle bahtiyar olmak isterdim.

Dünyada kaldı mı bir liman, nerde
Ben hâlâ ordayım, düştüğüm yerde.
Aşkta son oyun bu, inerken perde
Muradıma nail, ölmek isterdim.

Hamit Hayal / Gönen / 15.12.2015

Sevdim gözümden yaş akacak kadar

Veda etsem zor yenilmez aşkına
Ayrılığın bir ucunda sen varsın.
Karşı koysam gözümdeki taşkına
Ayrılığın bir ucunda sen varsın.

Varlıkla yokluğun arasındasın
Kalbimin onulmaz yarasındasın.
Belki sen gözümün karasındasın
Ayrılığın bir ucunda sen varsın.

Ağlıyorum, uykularım kaçınca
Başkaydın, gönlünden kapı açınca.
Nice günler saydım yoksun, saçınca
Ayrılığın bir ucunda sen varsın.

Sevmekte, sadette, acıda, tatta
Hep ağlat, istersen hep hüzün katta.
Hayatta sen varsın, ölümde hatta
Ayrılığın bir ucunda sen varsın.

Vuslata kıvılcım çakacak kadar
Sevdim gözümden yaş akacak kadar.
Ömrümce hep beni yakacak kadar
Ayrılığın bir ucunda sen varsın.

Hamit Hayal / Gönen / 07.12.2015

Sende ağladın mı hiç benim kadar?

Uzatma demiştim bunca arayı,
Yanmaz mı sende de iç benim kadar?
Ruhunda açtığım derin yarayı,
Unutmak istersen iç benim kadar.

Dünyada kalmadı tutunacak dal,
İsterdim yanımda ömür boyu kal.
Leyla ya dönerse bir gün sende hâl,
Kırık bir kanatla uç benim kadar.

Mahkûm etme beni bir sonsuz aha,
Kendime darılmış, küsmüşüm baha.
Gidecek yol varken bu demde daha,
Sevmekle işledin suç benim kadar.

Bağlan ben misali bir zalim güle,
Yanıp dön isterim sende bir küle.
Aşka bir mahkûm mu, kalbin mi köle,
Gurbetten gurbete göç benim kadar.

Sevgimiz çıkmazda, sevdamız heder,
Bir hüzün bitirdi beni bir keder.
Böyle istediyse küstüğüm kader,
Sarhoş ol kendinden geç benim kadar.

Kara saçına ak yağmadan uyan,
Hakikat acıdır, gerçekler üryan.
Muhakkak bitecek bir gün de rüyan,
Sende ağladın mı hiç benim kadar?

Hamit Hayal / Gönen / 10.09.2014

“Bir gün unutursun biter” ; Dediler.

“Düşmemek gerekmiş elemi kayda
Bir gün unutursun biter”; Dediler.
“Vefayı bilmeyen gülden ne fayda
Bir gün unutursun biter”; Dediler.

Vuslat uzak, yollara yol eklesen
Bakma aşk denilen şu zor şekle sen.
Murat edip bir zamanı beklesen
Bir gün unutursun biter”; Dediler.

İçime doldurdum alevi, koru
Cevaplar tükendi, bitmedi soru.
“Sevdanın böylesi, aşkın en zoru
Bir gün unutursun biter”; Dediler.

Senide ağlatır, yakar özünce
Sırrına varmazsan gönül gözünce.
Aşk bir kördüğümde gerçek, çözünce
Bir gün unutursun biter”; Dediler.

Hasreti çekerim, ayrılık hiçte
Aşkın yangınları sönmüyor içte.
“Sarhoş ol gönlünce, her demde içte
Bir gün unutursun biter”; Dediler.

Bunca sitem dolu bir tek kelime
Hicranla dokundu gönül telime.
Kaderden bir hükmü verip elime
“Bir gün unutursun biter”; Dediler.

Hamit Hayal / Gönen / 28.11.2015

Halâ bilmiyorum sence neydi aşk

Başka senin hicran dolu akışın
İstemem, gözüme değmesin güzel.
Bir gül alevinden nazlı yakışın
İstemem, özüme değmesin güzel.

Gözümde tükendin artık sen bile
Aşk denen şey bu mu, bir ömür çile.
İsmin bir başkaymış düşünce dile
İstemem, sözüme değmesin güzel.

Hasret inler şimdi sazda ki telde
Artık senden bir şey kalmadı elde.
Rüzgârlar coşmasın, esmesin yelde
İstemem, yüzüme değmesin güzel.

Kuvvet, kudretine baş mı eğdi aşk
Neye gönül verdin, neye değdi aşk?
Halâ bilmiyorum sence neydi aşk
İstemem, hüznüme değmesin güzel.

Hamit Hayal / Gönen / 26.11.2015

Bir peri düşlerdim, belki sen oydun

Bak anla gözümün yorgun nemine
Senden başkasını sevmeyeceğim.
Gönlümün düşsen de hicran demine
Senden başkasını sevmeyeceğim.

Sen benim halimi bilmezsin belki
Hislerim yabancı, duygum bir el ki.
Dön gönül yurduna, bir zaman gel ki
Senden başkasını sevmeyeceğim.

Aşkın tarifisin, en zor biçimde
Bir hasret olarak varsın içimde.
Sensiz bu dünyada ben bir hiçimde
Senden başkasını sevmeyeceğim.

Söyle hangi çağa, zamana erdin
Ağlattın sen beni, sevgi mi verdin?
Belki çaresi yok şu onmaz derdin
Senden başkasını sevmeyeceğim.

Varlığın yerine bir hiçi koydun
Yordun bedenimi, ruhumu soydun.
Bir peri düşlerdim, belki sen oydun,
Senden başkasını sevmeyeceğim.

Hamit Hayal / Gönen / 23.11.2015

Yenildim ben aşkı gerçek sanırken

Yüreğimde bir zor yara kanarken
Diyelim ki bu anda sen haklıydın.
Neredeydin ben özümce yanarken
Hangi zaman hangi yerde saklıydın?

Artık benim için sen ne dersen de
Ne hükmü var ta gönlüme ersen de?
Bana sonsuz bir mutluluk versen de
Yordun beni yıllar yılı anarken.

Belki de sen hala öyle kararsız
Say da beni bir deliyim, zararsız.
Artık bundan sonra her şey yararsız
Mutluydum ben hayaline kanarken.

Ne beni an ne dünyama karış ta
Kavga benim, sen oyalan barışta.
Bitti her şey, kalmadı bir yarış ta
Yenildim ben aşkı gerçek sanırken.

Hamit Hayal / Gönen / 21.11.2015

Sisli hatıralar, vurulmuş düşler

Kimsesiz ve yalnız bıraktın beni
Ben mevsimsiz solan yerdeyim şimdi.
Nice hülyalara kattım da seni
Kalbe hicran dolan yerdeyim şimdi.

Neyleyim ben aşkı sensiz özümde
Bu dünya bir hiçtir, yoktur gözümde.
Ümidim kalmadı, hiçbir çözümde
Adı hüzün olan yerdeyim şimdi.

Hiçbir emel ona etmezdi tesir
Tutkum bir sevdaydı, aşkında esir.
Şimdi bir hikâye, yorgun bir nesir
Seni benden alan yerdeyim şimdi.

Belki hayallerde günahta, zanda
Nerdesin sevgili ve hangi anda?
Bir yanda kahrım var, elem bir yanda
Bir rüyada yalan yerdeyim şimdi.

Neden kimin için, hangi ölüşler
Bir çıkmaza döndü o şen gülüşler.
Sisli hatıralar, vurulmuş düşler
Bir meçhule dalan yerdeyim şimdi.

Hamit Hayal / Gönen / 08.11.2015

Sen beni hep böyle yıkacak mısın?

Ne kadar kolaymış bir sevda çalmak
Gözümden hep böyle akacak mısın?
Aşkın zindanında bir mahkûm kalmak
Sen beni hep böyle yakacak mısın?

Unut git istersen, kalbinden sil de
Ben seni hep sevdim, isterdim bil de.
Senden başka olmaz fermanım dilde
Dünyamdan çekilip, çıkacak mısın?

Kemirir içimi bu ayrılık yer
İsterdim gülümse, bir kez selam ver.
Kimsesiz bir zaman, sahipsiz bir yer
Bir yabancı gibi bakacak mısın?

Gelir geçer hayal gerçek olmayan
Var mı bu dünyada bir gül solmayan?
Hiç değilmiş gibi yeri dolmayan
Aklına estikçe bıkacak mısın?

Sevmek belki başı, ayrılık sonu
Rengin bir hikâye, bitmez bir konu.
Neden böyle içten sevdim ben onu
Sen beni hep böyle yıkacak mısın?

Hamit Hayal / Gönen / 03.11.2015

Zaman acıları siler sanmıştım

Ruhumda kalmadı o eski huşu
Sevenlerde bir gün güler sanmıştım.
Sanki sevmişimde bir çalı kuşu
Neler bilsen güzel neler sanmıştım.

Neden hüzün taşır aşkta her tema
Çözümsüz besbelli yüzünde lema.
Kalbini sevdaya açınca sema
Yağmurlar bu yüzden çiler sanmıştım.

Aşkın zamanında, belki bir anda
Hâl tarumar olur, yanarmış canda.
Bir yanda yollar var, çağlar bir yanda
Her Ferhat bir dağı deler sanmıştım.

İmana döndürür merhamet taşı
Yaban bir gönülde tutmuyor aşı.
Sonunda hicran var, ayrılık başı
Benimle bir murat diler sanmıştım.

Çözülmez bir hâl bu, hissim yoğunca
Aşkın akşamları hüzün çoğunca.
Bir gün gözlerinde güneş doğunca
Zaman acıları siler sanmıştım.

Hamit Hayal / Gönen / 18.10.2015

Bırak aynalarda kalsın son gülüş

Tükendi nihayet o ilk bakışın
Ben seni sevmiştim içten sevgilim.
Yenilmez bir hüzün gözden akışın
Kalmadı bir farkın hiçten sevgilim.

Belki hiç olmadı böyle bir ülke
Belki de aşk orda şimdi bir esir.
Günah mıdır sensiz dokunsam mülke
Ruhuma gözyaşın eder mi tesir?

Ağırdır hayatın bir başka tacı
Yıllarca inleyen ey kalbim sus ta.
Taşınmaz bir yüksün, ağır ve acı
Dönmedin gittiğin o yerden usta.

Hasretin kalmasın, alevin sönsün
Yüzüne bir perde çek, siliyorum.
Bu düzenin çarkı hep böyle dönsün
Gecenin sabahı var, biliyorum.

Yeni bir sayfayı eklerken aşka
Bırak aynalarda kalsın son gülüş.
Olmayacak senden sonra bir başka
Ne coşkun bir hayal ne yorulmuş düş.

Hamit Hayal / Gönen / 05.10.2015

Kader anlamadı belki bir de sen

Hasret taştan ağır, yalnızlık koyu
Aşkın hükmü beni yendi, gelmedin.
Aşkın mahkûmuyum bir ömür boyu
“Döner bir baharda” Dendi; gelmedin.

Tez varılır cüce düşün sonuna
Ermek zordur yüce düşün sonuna.
Yine vardım nice düşün sonuna
Gönlüm bugün öyle şendi, gelmedin.

Kader anlamadı belki bir de sen
Aşk engin renklerde ayrı bir desen.
Bazen bir fırtına, bazen yel esen
Gözümde yağmurlar dindi, gelmedin.

Seni özlemenin adı belki nar
Gönül istemiyor senden başka yar.
Bir ümidin peşindeyim yıllar var
Kuşlar yuvasına döndü, gelmedin.

Hamit Hayal / Gönen / 28.09.2015

Başka düşler ya da bir çağ farkı mı

Başka düşler ya da bir çağ farkı mı
Gelir geçer nice sessiz bayramlar.
Değişen ne, dönmeyen Hak çarkı mı
Neden değil artık eşsiz bayramlar?

Mutlu bir dünyayı zindan edense
Hep maziyi özlemek var nedense.
Aşkın ruhu ölmüş, boştur ne dense
Kuru, yavan ya da özsüz bayramlar.

Talih bizi yarı yolda koyalı
Zaman yorgun, hayat değil oyalı.
Nice günler vardı, çılgın, boyalı.
Artık renksiz, artık süssüz bayramlar.

Viran gönül denen yüce aşiyan
Bilmem artık hasret var mı taşıyan.
Ne günler var, anılarda yaşayan
Neden değil artık küssüz bayramlar?

Eski günü bizden çalıp alan ne
Gerçek nedir bilen var mı, yalan ne
Bir yorgunluk bitkinlik mi, kalan ne
Neden böyle, neden hissiz bayramlar?

Yitik hasretlerin hükmü yok nasta
Bir uygarlık çöktü ya da çağ hasta
Bir şafağı bekler bülbül, gül yasta
Özde yaralanmış sözsüz bayramlar.

Hamit Hayal / Gönen / 26.07.2015

Yaşıyorum işte yaşamak buysa

Hasret var cezamız, ayrılık yüküm
Yaşıyorum işte yaşamak buysa.
Aşkın zindanına giymişim hüküm
Yaşıyorum işte yaşamak buysa.

İnsanın ömründe yer yokmuş rasta
Baharım kırgındır, yazlarım hasta.
Sensizlik bu demek, bir kara yasta
Yaşıyorum işte yaşamak buysa.

Sensiz zamanların tadında güzün
Bütün mevsimlerde şimdi bir hüzün.
Aklımdan çıkmadı gül değmiş yüzün
Yaşıyorum işte yaşamak buysa.

İstersen ardımdan gözyaşı dök te
Yıldızlar yalnızdır hep böyle gökte.
Hayata bağlanıp bir kuru kökte
Yaşıyorum işte yaşamak buysa.

Hayaller ülkesi kim bilir nerde
Seninle aramda yol vermez perde.
Sen göklere uçtun, ben kaldım yerde
Yaşıyorum işte yaşamak buysa.

Bu aşkın çağrısı, bir kalbin ünü
Saymak zor her geçen yaralı günü.
Aşkın zindanında yâd edip dünü
Yaşıyorum işte yaşamak buysa.

Hamit Hayal / Gönen / 18.09.2015

Bu bahtsız coğrafya ağlarken yine

Vatan ve milleten, kültür ve dine
Yüklendi sırtına her derdi Mehmet.
Bu bahtsız coğrafya ağlarken yine
Toprağın bağrında can verdi Mehmet.

Şu vefasız zaman her ömrü yerken
Bir kader hükmü bu, gül solar erken.
Son gece, ardından son şafak derken
Sanki bir sabaha gün erdi Mehmet.

Ne bu vatan düşer ne biter canlar
Aşkın sırrı burada, her bilen anlar.
Kalkın ey sultanlar, dirilin hanlar
Yol dönülmez olsa, giderdi Mehmet.

Tarih yine yazar bu coşkun cengi
Ne misli görüldü ne vardı dengi.
Şimdi çiçeklerde bir ölüm rengi
Bütün zamanların en merdi Mehmet.

Bilmeyiz, kimliği nedir zilletin
Küfür yoldaşıymış mutlak illetin.
Ne gam ne kasavet, bu zor milletin
Her biri bir aslan, her ferdi Mehmet.

Gafiller aldanır, kim sansa köksüz
Dağlar yere iner, kalmaz ya göksüz.
Yetimler bıraktı gül yüzlü, öksüz
Allah’a dönerken kederdi Mehmet.

Bir yanda Hak bilmez arsız, azanlar
Bir yanda fıtratı yüce nazanlar.
Tevhidi toprağa kanla yazanlar
Şahadet, alnında kaderdi Mehmet.

Hamit Hayal / Gönen / 14.09.2015

Nerede bir oyun var, kader örmüş

Gördüm ki yaşanan her şey rüyada
Gerçek ne, özüme ıraktım annem.
Ayrılık var, hasret zor bu dünyada
Ben ölüm ne bilmez çıraktım annem.

Güller solmak için açarmış zahir
Bin yıl yaşasam ne, ölüm var ahir.
Bitsin bir an önce dedim bu kahir
Zaten kalbinde hep firaktım annem.

Her yeni eskiyor, tutmuyor yama
Düşündüm, dünyada ne değer gama.
Ölüm bu kaderden yazılmış nama
Hayat yolunda bir duraktım annem.

Nerede bir oyun var, kader örmüş
Gecenin ardından kim günü görmüş?
Hançeri bir âlem, kurşunu körmüş
Yenildim, bu oynu bıraktım annem.

Hamit Hayal / Gönen / 10.09.2015

Aşkın bu sonbaharında sen yoksun

Yine yorgun bir eylüle girerken
Aşkın bu sonbaharında sen yoksun.
Neden düşer ömrümüze güz erken
Aşkın bu sonbaharında sen yoksun.

Hayalime, hasretime gün ekle
Nasıl girer zaman böyle bir şekle?
Vuslat hayal, bir gölgeyi hep bekle
Aşkın bu sonbaharında sen yoksun.

Yetsin artık ayrılıklar, bık ta gel
Dön bu şehre, bir şafakta çık ta gel.
Nefsin o zor zindanından yık ta gel
Aşkın bu sonbaharında sen yoksun.

Yeni mana yüklemek var eceye
Ayrılıklar neden benzer geceye?
Yoksa sevdam sığmıyor bir heceye.
Aşkın bu sonbaharında sen yoksun.

Bir yokluğun bin söz eder, öğrendim
Sevdam neden hüzün keder, öğrendim.
Eylül ömrümüzde kader, öğrendim
Aşkın bu sonbaharında sen yoksun.

Hamit Hayal / Gönen / 06.09.2015

İçimden hep böyle ağlamak gelir

Çözülmez bir sırrın hükmünce hüzün
Çilemi kadere bağlamak gelir.
Hayal perdesine düşünce yüzün
İçimden hep böyle ağlamak gelir.

Aşkın serabı bu , gül gamsız koksun
Kalbime saplanmış en zalim oksun.
Kuşlar döndü yuvasına sen yoksun
İçimden hep böyle ağlamak gelir.

Ömrümün tadı yok, isyanda özüm
Aşkın zor deminde olmuyor çözüm.
Yol vermez dağlara dalınca gözüm
İçimden hep böyle ağlamak gelir.

Hayal ve hakikat hep senin ile
İsmini sen koy da bitsin bu çile.
Bu hal görülmedi Kerem’de bile
İçimden hep böyle ağlamak gelir.

Beşinci mevsimdi adı bu aşkın.
Yenildim, yaşamak zor böyle şaşkın.
Ruhumla isyankâr, hissimle taşkın
İçimden hep böyle ağlamak gelir.

Neden hayat dönmez yeniden başa
Pişmanım, başımı vurdum hep taşa.
Kirpiğim her demde bulanıp yaşa
İçimden hep böyle ağlamak gelir.

Hamit Hayal / Gönen / 03.09.2015

Sevdan gözlerime daldığın kadar

Kader seni mahkûm kıldıysa aşka
Gerisi bir hiçtir, hiçtir sevgilim.
Ne istersen yalan sevmekten başka
Gerisi bir hiçtir, hiçtir sevgilim.

Kuşlar var bilirim, kanadı kırık
Sevdası olanlar dertli bir çıkrık.
Ayrılık gözyaşı, hasret hıçkırık.
Gerisi bir hiçtir, hiçtir sevgilim.

Bugün böyle, yine böyle yarında
Ziyan nedir, tarifsiz her kârında.
Yandı isen aşkın yüce narında
Gerisi bir hiçtir, hiçtir sevgilim.

Kalbi kırık olan çekmez mi eza
Ağlamak, inlemek, yanmak var keza.
Ayrılık hükmünden aldıysan ceza
Gerisi bir hiçtir, hiçtir sevgilim.

Sevdan gözlerime daldığın kadar
Umut, yüreğimden aldığın kadar.
Ömrün düşlerimde kaldığın kadar
Gerisi bir hiçtir, hiçtir sevgilim.

Hamit Hayal / Gönen / 28.08.2015

Mektuplar var, gözyaşıyla okunmuş

Beni yakan içimde bir köz vardı
Kaç gün kaç ay kaç yıl geçti, unuttum.
Hiç durmadan sessiz akan göz vardı
Kaç gün kaç ay kaç yıl geçti, unuttum.

Kader misin, sanki ferman eylersin
Düştü gözden bu son damla, neylersin.
Bundan sonra sende gönül eğlersin
Kaç gün kaç ay kaç yıl geçti, unuttum

Sükût bulmuş gözyaşlarım durgunda
Son keder bu, kalbimdeki vurgunda.
Belki gönlüm bir hayale kurgunda
Kaç gün kaç ay kaç yıl geçti, unuttum.

Çöktü dağlar yüreğimde, düz şimdi
Sende bahar, bende mevsim güz şimdi.
Nasıl beni çeken engin yüz şimdi
Kaç gün kaç ay kaç yıl geçti, unuttum.

Biz değiliz kaderi bir dokunmuş
Mektuplar var, gözyaşıyla okunmuş.
Şimdi hüzün gül yarası kokunmuş
Kaç gün kaç ay kaç yıl geçti, unuttum.

Hamit Hayal / Gönen / 26.08.2015

Bilmezsin aşk nedir yanmazsa için

Boşa aktı gitti derim gözyaşım
Silmezsen üzülmem canın sağolsun.
Çekildim hayattan, şimdi ayyaşım
Bilmezsen üzülmem, canın sağolsun.

Hayat dediğin ne, yalnız bir tadım
Kalbinde aşk olsun, dilinde adım.
Şunun şurasında kaldı kaç adım
Gelmezsen üzülmem, canın sağolsun.

Bekleme dünyayı ben denen hiçten
Hakkımı almadım aşk ve sevinçten.
Bir gün gözlerime dalıp ta içten
Gülmezsen üzülmem, canın sağolsun.

Bir ahın var ise kalmaz cihanda
Sende mi ağlardın her gün nihanda.
Beklerken gördüğüm düşü bir handa
Bölmezsen üzülmem, canın sağolsun.

Bilmezsin aşk nedir yanmazsa için
Neden gönül ağlar, yüz gülmez niçin.
Bu sevda uğrunda sen benim için
Ölmezsen üzülmem, canın sağolsun.

Hamit Hayal / Gönen / 22.08.2015

Sonra bir gün gözlerin yaş dolunca

Aşkın baştan başa hicran, gözyaşı
Sanki bir tarifsiz şeymiş, öğrendim.
Hayat bana bir ders verdi seninle
Bir güzeli sevmek neymiş, öğrendim.

Hem ruhumla çilekeşim hem beden
Kim var seni benden başka dert eden?
Aşkın bu haline gönlüm bir neden
Boyun büküp başın eğmiş, öğrendim.

Hayale dal, ümitlerle yaşa sen
Belki yine tac oldun bir başa sen.
Bir gün hükmederken nice taşa sen
Kimi paşa kimi beymiş, öğrendim.

Bülbül için mevsim hazan olunca
Hüzün çiler her demde gül solunca.
Sonra bir gün gözlerin yaş dolunca
Yüreğine hüzün değmiş, öğrendim.

Bir günahı taşır gibi boynumda
Şimdi hasret alev olmuş koynumda.
Sonu hüsran ile biten oynumda
Kim ateşten gömlek giymiş, öğrendim.

Aşkın baştan başa hicran, gözyaşı
Sanki bir tarifsiz şeymiş, öğrendim.
Hayat bana bir ders verdi seninle
Bir güzeli sevmek neymiş, öğrendim.

Hamit Hayal / Gönen / 20.08.2015

Adını koymadın yalnızlığımın

Gönül zindanında tükendim erken
Adını koymadın yalnızlığımın.
Hasret teslim almış, ayrılık yerken
Adını koymadın yalnızlığımın.

Keşke olsa anlık zindanlarında
Çürüyor insanlık zindanlarında.
Sevdanın karanlık zindanlarında,
Adını koymadın yalnızlığımın.

Bırak dinsin hüzün, kalmasın özde
Sadece hasret var her tutam sözde.
Bir gün sönmeden şu alevde, közde
Adını koymadın yalnızlığımın.

Zaman bir deli tay, bir coşkun sel ki
Bir vuslat düşüne gün kalmaz belki.
Düş artık yollara, ansızın gel ki
Adını koymadın yalnızlığımın.

Gönlümün dilinden aktın; “Hu” Kadar
Bu aşk bir nimetti, belki su kadar.
Tükendim derdinden, benden bu kadar
Adını koymadın yalnızlığımın.

Hamit Hayal / Gönen / 03.01.2013

Kalbime sevgini var elbet yazan

Bir gün kuşatırsa seni iki şey
Tatlı bir yalanla, acı bir gerçek.
Giden dönmeyecek doğru söyler ney
Yalandan uzak dur, ateşten el çek.

Oku hasretinden yanmış içimi
Bir gül ötesinde hüzün her kokun.
Sevginin var mıdır başka biçimi
Gözlerimden akan yaşlara dokun.

Nice kızıl gülde baharın düşü
Sevda bu, her demi hüzün olunca.
Bir aşkın hasretle yan, yakıl, üşü
Ağlarsın değil mi bir gül solunca

Tadarsın farkını elem-i aşkın
Yakar yüreğini ağlayan devler.
Ne kalır geriye hasret mi taşkın
Yıkılır “Hülyamdı”; Dediğin evler.

Aşkın başı bahar, sonunda hazan
Kuruyan dudakta yarım kaldı söz.
Kalbime sevgini var elbet yazan
Yaradan olmazsa ağlar mıydı göz?

Hamit Hayal / Gönen / 11.08.2015

Hâlâ bir başkadır aşkın özlemi

Bir türlü gelmiyor yolların sonu
Solundan savruldum sağına düştüm.
Sevdam bir hayalmiş, ararken onu
Aşkın hüzün değmiş bağına düştüm.

Öğret dedim bana yara sarmayı
Ferhat gibi bilmem dağlar yarmayı.
Hep hayal ederken bir gün varmayı
Ömrün aman vermez dağına düştüm.

Nice ümitlerle bu son dönümde
Belki bir meçhule döndü yönümde.
Gün biter, bir zaman kalmaz önümde
Aşkın yaralayan çağına düştüm.

Nasıl sevdim seni, görmez gözlemi
Beni yakacaksan yak ta, sözle mi?
Hâlâ bir başkadır aşkın özlemi
Kördüğüm, çözülmez ağına düştüm.

Hamit Hayal / Gönen / 10.08.2015

Demişsin 2

Bir vefa kalmadı, kırıldı hatır
Zalimdi gönlümü alan”; Demişsin.
Bu son mektubunda hicran her satır
Aşkı sen bilmiştim, “Yalan”; Demişsin.

“Belki bir yaraydı hasretin tonu
Bir ölgün hikâye bu aşkın sonu.
En derin hislerle sevdim ben onu
Bir hiç ellerimde kalan”: Demişsin.

“Ne derler, merhamet ağlatır taşı
Boşa mı dökmüşüm ben bunca yaşı?
Sonu bir hüsranmış, hüzünmüş başı
Ömrümden ne varsa talan”; Demişsin.

“Esaret bağlanıp yanmak mı yara
Talih mi kör imiş, bahtım mı kara?
Nice meftun olur bir gül-i zara
Derin hülyalara dalan”; Demişsin.

“Seni mahkûm kıldım en acı aha
Açılmaz gönlümden bir kapı daha.
Sevgilim, bu dünya kalmadı şaha
Yanar hasretimi çalan”; Demişsin.

“Bütün hayallerim karıştı düne
Gönül sarhoşluğum döndü bir üne.
Küskünüm ömrüme doğmayan güne
Gülmez gözyaşımı salan”; Demişsin.

Hamit Hayal / Gönen / 03.08.2015

O meftun halinle bir başka bak ta

Ayrılık aklına gelmez mi senin
Kül olur, neşene hüzün karışır.
Gücü ne dudağa düşen busenin
Bir günde ömrüne güzün karışır.

Aşkın gerçeği bu, sonu bir anı
Sultanı ağlatmış, yakmıştır hanı.
Görünen sevdanın yalnız bir yanı
Yaş akar gözünden, yüzün karışır.

Aşkın girdabına her düşen ağlar
Kim tutar elinden, kim seni bağlar?
Gidersin sevdayla çağırsa dağlar
Yorgun bir çıkmazda düzün karışır.

Ne demiştim sana; “Gel benim ile”
Gözümde sel oldun, ömrümde çile.
Susarsın, hasretin düşer de dile
Her cümlen bin parça, sözün karışır.

O meftun halinle bir başka bak ta
Hüzün ol kalbimde, gönlümü yak ta.
Kim kalır sevmeden bir gün ayakta
Savrulur gidersin, özün karışır.

Hamit Hayal / Gönen / 02.08.2015

Beni bir vefasız bil diye yazdım

Bir zamanlar sultan idim özünde
Beni bir vefasız bil diye yazdım.
Bir hükmüm kalmadı belki gözünde
Gönül defterinden sil diye yazdım.

Ayrılık acıdır, sanmam yeğler var
Bu benim derdime ortak neyler var.
Yüreğimde senden kalma şeyler var
Ağlıyor gözlerim, sel diye yazdım.

Uğrunda ne mülkler yıkılan hansın
Sen benim ömrümde öyle bir ansın.
Hüzün değsin, gönül hicranda yansın
Şimdi bir virandır il diye yazdım.

Son mektubum, bu seni son anışım
Keşke mümkün olsa dertle kanışım.
Hüzün benim kalbimde her yanışım
Neden hep soluyor gül diye yazdım.

Seven esiridir sanma bir hiçin
Hani nerde vuslat, bu perde niçin?
Bir hayal uğrunda yandığım için
Yeter bu hasretlik, gel diye yazdım.

Hamit Hayal / Gönen / 23.04.2013

Ve Allah diledi, nur indi çöle

Zulüm zail olur, kahrolur zillet
Son asr-ı sadeti özlemekteyim.
Muhakkak dönecek aslına millet
Mutlu bir şafağı gözlemekteyim.

Ne işin var hâlâ çıkmaz bir yönde
Dedim ki “Milletim kendine dön de.”
Mürşid-i kâmilim peygamber önde
Hak ile batılı yüzlemekteyim.

Sonu hüsran olan nice sürünen
Değer mi uğrunda bunca çürünen?
Yılar var ki yüz bin yılda yürünen
Fikrimde dağları düzlemekteyim.

Dünyayı ayakta tutan son amil
Dün rüyama girdi mürşid-i kamil.
Cenupta ruhlar var, şimalde Şamil
Yükselecek şarkı izlemekteyim.

Ve Allah diledi, nur indi çöle
Sevindim gözyaşım döndü bir göle.
Çağ zulmü baş etti, mümini köle
Hudutsuz çilem var, gizlemekteyim.

Hamit Hayal / Gönen / 19.07.2015

Gönül uzaklarda bu bayram üstü

Ben onu sevmişim, o bana küstü
Yıllar var andığım bir dostu arar.
Gönül uzaklarda bu bayram üstü
Kahredip, yandığım bir dostu arar.

Neden aramızda kalın bir perde
Bir gönül yurdu mu, o ülke nerde?
Bu aşkın gönlüme düştüğü yerde
Hep orda sandığım bir dostu arar.

Yanar alevinde gönlüm çilensem
Bir vefa ya da bir sevgi dilensem.
Korkarım yanarsın sende ilensem
Boş yere kandığım bir dostu arar.

Ne olur yine gel, gül bu şehirde
İçim yanmadadır, kül bu şehirde.
Artık açmıyor hiç gül bu şehirde
Hasretler sunduğum bir dostu arar.

Ben onu sevmişim, o bana küstü
Yıllar var andığım bir dostu arar.
Gönül uzaklarda bu bayram üstü
Kahredip, yandığım bir dostu arar.

Hamit Hayal / Gönen / 16.07.2015

Hasret bir hüzündür ya da bir sızı

Garip kalsam yıllar yılı eğer de
Burda seni bir başımla beklerim.
Hiç gelme istersen, kal da o yerde
Burda seni gözyaşımla beklerim.

Bahtım güldürmedi şu yaslı beni
Ne Kerem biliyor ne Aslı beni.
Yakıp kül etse de her faslı beni
Burda seni gözyaşımla beklerim.

Hayat çile olsun, kalmasın tatta
Baharı bilmezsin, sen yazı hatta.
Yaralı gönlüme bin hüzün katta
Burda seni gözyaşımla beklerim.

Ölgün hislerle bir arzumun hızı
Hasret bir hüzündür ya da bir sızı.
Gitme, düşlerimde kal peri kızı
Burda seni gözyaşımla beklerim.

Ateş ol gönlümde, alevinle yak
Kalbinle gül bana, hasretinle bak.
Varsın saçlarıma düşsün bunca ak
Burda seni gözyaşımla beklerim.

Hamit Hayal / Gönen / 12.07.2015

Bakışın bir hoştu, gözlerin derin

Dillerden düşmeyen bir şarkı gibi
Çalıp ta titreyen dudaktan seni;
Ne zaman aklıma düşsen ağladım
Damla damla gözden salıp ta seni.

Zamandan sıyrılıp, geçip de andan
Aşkın hükmü saydım yanmayı candan.
Sen sitem ederken ey gül-i handan
Buldum gözlerinde dalıp ta seni.

Nasıl okumalı aşkı, eza mı
Seni sevmekle ben çektim cezamı.
Oysa ben bulmuştum sanıp sezamı
Yıldızlar içinden alıp ta seni.

Günah mı eyledim yoksa ben ayıp
Kazanan kim söyle, kim eden kayıp?
Ömür sensiz geçti yılları sayıp
Gönül enginine salıp ta seni.

Bakışın bir hoştu, gözlerin derin
Başka manası var sende kederin.
Bana oyunu bu deyip kaderin
Seyrettim hayale dalıp ta seni.

Hamit Hayal / Gönen / 07.07.2015

Hüzünler getirsin al ahım sana

Yakar bu ayrılık bir günde seni
Zaten demedim mi ben mahım sana.
Âlemde isyankâr ettin sen beni
Yazılsın dilerim günahım sana.

Uğrunda yanarken, severken içten
Ben seni yücelttim, var ettim hiçten.
Yıllar sonra mahrum kal da sevinçten
Hüzünler getirsin al ahım sana.

İçli bir hüzzamsın, belki bir nazan
Yangınsın gönlümde çoğunca azan.
Hayat, gülmez işte kimine bazan
Ne deyim bilmem ki ben şahım sana.

Muhakkak değildir böyle her ece
Şimdi bir muamma aşk denen hece.
Ömrümü ettin de sonsuz bir gece
Barışmaz, küskündür sabahım sana.

Hamit Hayal / Gönen / 04.07.2015

Senden ayrı kalmak

Senden ayrı kalmak sonu olmayan
Hicranlara mahkûm olmak gibiymiş.
Bu dünyada gül var mı hiç solmayan
Nice göze yaşlar dolmak gibiymiş.

Sığmazken gönlünde sonsuz engine
Yazılmak varmış bir kabrin sengine.
Bir gün bürünüp de hazan rengine
Aşkın mevsiminde solmak gibiymiş.

Gülüne yanıp ta yaslı dünyanın
Sevip ayrılmakmış aslı dünyanın.
Neden bir sonraki faslı dünyanın
Gün batan bir ufka dalmak gibiymiş.

Aşkın kitabını yazan var zahir
Araya yolları koymakla mahir.
Her biri bir bahtsız, her biri kahir
Hüzün şarkıları çalmak gibiymiş.

Kaderim ol benim, ör de ağını
Koparma isterdim gönül bağını.
Bir şafakta aşkın vuslat çağını
Çekip ellerimden almak gibiymiş.

Bilmezsin, gönlümde şu saklı kalan
Meğer bir hayalmiş, meğer bir yalan.
Geri vermez eğer ölümse alan
Çocuk yaşta öksüz kalmak gibiymiş.

Hamit Hayal / Gönen / 28.06.2015

Senin için ağlamaya değmezmiş

Hayal idin bir rüyada kandığım
Senin için ağlamaya değmezmiş.
Bir vefasız güzelmişsin yandığım
Senin için ağlamaya değmezmiş.

Gelmiyor içimden selam veresim
Artık sen değilsin gönül adresim.
Ne var anılarda, solmuş kaç resim
Senin için ağlamaya değmezmiş.

Ateştik, alevdik, rüzgârdık, yeldik
Sen bana yabancı, ben sana eldik.
Hüzünlü bir aşkın sonuna geldik
Senin için ağlamaya değmezmiş.

Ey şöhret delisi, ey sarhoş namla
Yolumu ayırdım ben çoktan gamla.
Gözümden düşen bu inan son damla
Senin için ağlamaya değmezmiş.

Bir meçhul değilsin, indir tülünü
Vurgun rüzgârlara kattım külünü.
Derim ki soldurdum aşkın gülünü
Senin için ağlamaya değmezmiş.

Ne Bağdat’ı kaldı aşkın ne Şam’ı
Gönül sarayında mahkûm yaşamı.
Artık bundan sonra ömrün akşamı
Senin için ağlamaya değmezmiş.

Hamit Hayal / Gönen / 23.06.2015

Saçını okşayan yelden sor beni

Baharda gülersen, ağlarsan güzün
Saçını okşayan yelden sor beni.
Sen benim gönlümde bir eski hüzün
Gözünde çağlayan selden sor beni.

Bırak hasretlerim sende kanasın
Aşk mı ayrılık mı, kimden yanasın?
Kader seni mahkûm yazmış, banasın
Adı gurbet olan elden sor beni.

Anla artık isyandadır taşlarda
Seni sevmek bir ümitti başlarda.
Kurur ise gözünde ki yaşlarda
Mecnunun düştüğü çölden sor beni.

Aşkın çıkmazında nice kandığın
Bilmiyorum, her ne ise andığın.
Benim gibi bir hayal mi yandığın
Gönlünde titreyen telden sor beni.

Hasrette, hüzünde, elemde, hazda
Maddede, manada, çoklukta, azda;
Bir kış uykusunda, baharda, yazda
Vuslatı düşleyen gülden sor beni.

Hamit Hayal / Gönen / 21.06.2015

Hüzünsün, hasretin beni yakınca

Seni sevmek zamanıydı o anlar
Benim yorgun düşlerimde sen varsın.
Ne kadar mutluydum ben bir zamanlar
Benim yorgun düşlerimde sen varsın.

Gölgenle ağlaşıp, gülüşüyorum
Önümde uçurum var, düşüyorum.
Sen yoksun ruhum bir çöl, üşüyorum
Benim yorgun düşlerimde sen varsın.

Gökler ötesinde yurdun var Zuhal
Zaten bir hayalsin, varlığın muhal
Keşke hiç bitmese aşk denen bu hâl.
Benim yorgun düşlerimde sen varsın.

Zamanın her demde arttıkça hızı
Ben sensiz anladım hayat bir sızı.
Herkesten farklıydın sen denizkızı
Benim yorgun düşlerimde sen varsın.

Kördüğüm bıraktın o tek heceyi
Çözmeye çalıştım bir bilmeceyi.
Sen gündüzü bekle, ben her geceyi
Benim yorgun düşlerimde sen varsın.

Şöyle dönüp de bir geri bakınca
Hüzünsün, hasretin beni yakınca.
Anla, perdelenmiş gözüm akınca
Benim yorgun düşlerimde sen varsın.

Hamit Hayal / Gönen / 18.06.2015

Aşk değil bir rüya ve sen bir yalan

Keşke olmasaydın gönlümü alan
Ardında bıraktın sonsuz bir hüzün.
Aşk değil bir rüya ve sen bir yalan
Ardında bıraktın sonsuz bir hüzün.

Dilerim düşe dal, ne umutlar ör
Yıksınlar dünyanı bir gün sende gör.
Kalbin mi vicdansız, gözlerin mi kör
Ardında bıraktın sonsuz bir hüzün.

Haktan vuslat diler iken duamda
Artık yoksun yarım kalan rüyamda.
Yıkıp viran eylediğin dünyamda
Ardında bıraktın sonsuz bir hüzün.

Ayrılık deseydin daha en başta
Haram olsun hüznüm, döktüğüm yaşta.
Şimdi sen yaşarken bir yorgun taşta
Ardında bıraktın sonsuz bir hüzün.

Aşkı mahveyledin, günahı yasal
Leyla’yı hiç saydın, Aslı’yı masal.
Belki olmayacak başka bir misal
Ardında bıraktın sonsuz bir hüzün.

Hamit Hayal / Gönen / 14.06.2015

Vurgun ümitlerle seni aradım

İçimde bir yangın misali azan
Kurgun ümitlerle seni aradım.
Ne zaman kapımı çaldı bir hazan
Durgun ümitlerle seni aradım.

Engin iklimlerden içimde ayaz
Baharı hayal say, gelmeyecek yaz.
Kar yağdı başıma, şimdi bembeyaz
Yorgun ümitlerle seni aradım.

Aşkın gecesinde şafağa uyan
Dilerim hakikat olmuştur rüyan.
Namını bilen yok, ismini duyan
Kırgın ümitlerle seni aradım.

Kaderde binlerce belirsiz soru
Bu şehir önüme koydu her zoru.
Neden hiç sönmüyor şu sevda koru
Dargın ümitlerle seni aradım.

Sevmek hüzünlerden başka ne ise
Ya meçhule benzer ya da bir sise.
Yıllardır gözümde ince bir çise
Vurgun ümitlerle seni aradım.

Hamit Hayal / Gönen / 11.06.2015

Sen ömrümün bir erilmez düşüsün

Bir ömrün hasreti, değil bir anki
Varsa seni yakan hükmüm üşüsün.
Boynu bükük kalan gül sensin sanki
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.

Vuslatın çağrısı var her firakta
Yollar ayrı düşmüş, zaman ırakta.
Terket beni geç git, artık bırak ta
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.

Sevgilim bil artık, gerçekten üstün
Her aşkta kurulan cümleden süstün.
Hem beni ağlattın, hem bana küstün
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.

Hayalinde öldür, düşünde yaşat
Şu kader hükmünden daha ne başat?
Bu yüzden kalp yorgun, ümidim haşat
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.

O geçmez günleri zamana yayıp
Ömrümden sayarım başka bir kayıp.
Âşık olmak günah, sevmek mi ayıp
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.

Her aşkın çözülmez sırrı var Hakta
Derdim ol razıyım, ömrümce yak ta.
Gönlümde hüzün ol, gözümden akta
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.

Hamit Hayal / Gönen / 06.06.2015

Çok mu bir başkaydın, ne idi farkın

Sen beni yaşattın bir hoş rüyada
Neden, söyle neden ben seni sevdim?
Madem ayrılık var şu boş dünyada
Neden, söyle neden ben seni sevdim?

İnan ki çok başka, bir farklı yüzün
Almaz mı başlardan her aklı yüzün?
Şimdi bir meçhulde hep saklı yüzün
Neden, söyle neden ben seni sevdim?

Mahvettin zihnimi gün be gün oyup
Bir murat almadım sevginle doyup.
Sevgilim, bir melek yerine koyup
Neden, söyle neden ben seni sevdim?

Şimdi aramızda ayrılık perde
Yıllarca aradım hep meçhul yerde.
Dünyada aşk var mı, varlığın nerde
Neden söyle neden ben seni sevdim?

Sel sel ettin, gözyaşımı çağlattın
Nice daldım, düşlerimde ağlattın.
Sen beni bir boş hayale bağlattın
Neden, söyle neden ben seni sevdim?

Esiriyim şimdi bir dönmez çarkın
Tütmez bir ocağın, bir viran barkın.
Çok mu bir başkaydın, ne idi farkın
Neden, söyle neden ben seni sevdim?

Hamit Hayal / Gönen / 25.05.2015

Sen benim halimde kendini görsen

Sevdan tutunduğum en yüce daldı
Bir manası var mı artık sevmenin?
Bir bahar düşünün ne hükmü kaldı
Bir manası var mı artık sevmenin?

Aşkın kelamında kalmadı vurgu
Sen mi vefasızsın, sevdan mı burgu?
Her şey mi bir oyun, her şey mi kurgu
Bir manası var mı artık sevmenin?

Bir zaman önümü kesen yellerde
Artık ne ümit var, ne sen yellerde.
Ayrılık var diyor esen yellerde
Bir manası var mı artık sevmenin?

Kim var seni benden sonra anacak
Kim var aşkın gözyaşına kanacak?
Benim kalbim karşılıksız yanacak
Bir manası var mı artık sevmenin?

Yıkıldı bu duvar, yeniden örsen
Sen benim halimde kendini görsen.
Olmuyor sevgilim, neyleyim körsen
Bir manası var mı artık sevmenin?

Hamit Hayal / Gönen / 23.05.2015

Yüreğim bahtiyar sevmekle seni

Gözlerin kaderin yazdığı şiir
Bırak hasretimi derdim ne sorma.
Geceye hep şiir yazmaz ya şair
Yoruldum bu aşktan, yeniden yorma

Bin yıl sonra anıl, aşkımla okun
Kalbimde bir yara kaldıkça yüzün.
Yaşanmış zamanın tadına dokun
O eski günlerden sonra bu hüzün.

Belki hakikati kucaklar rüyan
Yüce duyguları sana sunmuşum.
Ben ki yüreğinde anadan üryan
Aşkın gözyaşında senle yunmuşum

Bana kaderimden yakınsın usta
Gönlüme yazıldın, değil bir taşta.
Anılar konuşsun sevgilim susta.
Gözlerimden akan her damla yaşta

Bir sevmek suçu bu, tüketti beni
Kalmadı dünyada mutluluk densin
Yüreğim bahtiyar sevmekle seni
Hüzün her şafakta yeniden sensin.

Hamit Hayal / Gönen / 18.05.2015

Şimdi halden hale düştü eserin

Bir hayalden öte aşkın çağları
Sürünecek yollar bekler sevdiğim.
Aşmak gerek zirvesi gök dağları
Yürünecek yollar bekler sevdiğim.

Çekecek çilesi varmış ki serin
Yüreğimde işler durur keserin.
Şimdi halden hale düştü eserin
Çürünecek yollar bekler sevdiğim.

Bir sevdanın özü düştü özüme
Ayrılıklar kavuşmuyor çözüme.
Aşkın menzilinde gurbet gözüme
Görünecek yolar bekler sevdiğim.

Ateş düşmüş gibi sanki samana
Bu dünyada muhtaç olduk amana.
Aman vermez bir vefasız zamana
Bürünecek yollar bekler sevdiğim.

Bir hayalden öte aşkın çağları
Sürünecek yollar bekler sevdiğim.
Aşmak gerek zirvesi gök dağları
Yürünecek yollar bekler sevdiğim.

Hamit Hayal / Gönen / 12.05.2015

Sen aslına dönsen, bende özüme

İnan aşkın yaz mevsimi dönmeden
Alır seni buralardan giderdim.
İçimdeki aşk alevi sönmeden
Alır seni buralardan giderdim.

Yıllar yılı hüzün dolu rüyamız
Geçti artık, kalmadı bir hülyamız.
Yeni baştan kurulsaydı dünyamız
Alır seni buralardan giderdim.

Düşür beni gönlündeki ağlara
Dönebilsem yine ben o çağlara.
Bir yol için yalvarırda dağlara
Alır seni buralardan giderdim.
.
Bana beni anlatacak dil sende
İşte karşılıksız sevdim bil sende.
Beni gönül defterinden silsen de
Alır seni buralardan giderdim.

Varsın zarar benim olsun, senin kâr
Seni sevdim, etmiyorum hiç inkâr.
Kapısında kul olduğum ey hünkâr
Alır seni buralardan giderdim.

Şu çıkmazlar zor görünür gözüme
Kavuşmuyor kördüğümler çözüme.
Sen aslına dönsen, bende özüme
Alır seni buralardan giderdim.

Hamit Hayal / Gönen / 08.05.2015

Gözde yaş olmazsa, düşmezse öze

Sevginin sonunda var ise kahar
Kimsesiz, zavallı cüceler ağlar.
Sevgilim, bir aşka gelmezse bahar
Başı göğe değen yüceler ağlar.

Düş artık yollara, gerçeği ara
Vuslatı olmayan her aşk bir yara.
Kaderden mi gülmez, bahtı mı kara
Şafağı sökmeyen geceler ağlar.

Hakikat olmayan nice rüyada
Hayaller bir hiçtir, boştur hülyada.
Çözülmez sırrı var aşkın dünyada
Uğruna yanılan eceler ağlar.

Aşıkı maşuka bir bende eden
Nedenin ardında ara bir neden.
Aşkın menzilinde güle ermeden
Gönlü yaralanmış niceler ağlar.

Sevmek her insanda işlerse söze
Sonunda aşk olur, döner bir köze.
Gözde yaş olmazsa, düşmezse öze
Yorgun cümlelerde heceler ağlar.

Hamit Hayal / Gönen / 06.05.2015

Her şey bir rüyada geçmiş olsa da

Ben seni bilirim aşk ne dendi mi
Sevmeyi öğrettin bana yeniden
Engin gözlerinde buldum kendimi
Sevmeyi öğrettin bana yeniden.

Aşkın kitabında her sayfa, cüzde
Baharda açarken, solarken güzde.
Sen varsın ağlayan, gülen her yüzde
Sevmeyi öğrettin bana yeniden.

Ömür bir mühlettir, inan dolsa da
Kim gülleri sevmez bir gün solsa da.
Her şey bir rüyada geçmiş olsa da
Sevmeyi öğrettin bana yeniden.

Bu sevda sığar mı bir damla yaşa
Bir hükmü olur mu “Dön” desem başa.
Aşkı ilham ettin sanki bir taşa
Sevmeyi öğrettin bana yeniden.

Dirik tutkuları verdin elime
Seni anlatamaz hiçbir kelime.
Bakma şimdi benim bükük belime
Sevmeyi öğrettin bana yeniden.

Hamit Hayal / Gönen / 05.05.2015

Ben seni hep sevdim, unutmam asla

Demek aşkın bir vefasız yüzü bu
Hüzün dolu her rüyamda sen varsın.
Sanki gelip geçen ömrün güzü bu
Hüzün dolu her rüyamda sen varsın.

Vurma artık hasretime tekmeyi
Aşkın yoksul bir çocuğun ekmeği.
Toprak verir, keşke bilsen ekmeyi
Hüzün dolu her rüyamda sen varsın.

Esiri oldum ki ben bir rüyanın
Ey gönül, inlemez var mı bir yanın?
Kahrını çekerken bu boş dünyanın.
Hüzün dolu her rüyamda sen varsın.

Ayrılık dönerken bir uzun fasla
Ben seni hep sevdim, unutmam asla.
Ömrümden kalan gün geçerken yasla
Hüzün dolu her rüyamda sen varsın.

Hatıralar kanar durur yaramda
Bir görünmez perde senle aramda.
Bu aşk günah, seni sevmek haram da.
Hüzün dolu her rüyamda sen varsın.

Hamit Hayal / Gönen / 02.05.2015

Belki koymam gerek bu aşka nokta

Ah sevgili! Bir güz düştün içime
Beni köksüz sevdalarda mahvettin.
Bir cemalden bir yüz düştün içime
Beni öksüz sevdalarda mahvettin.

Şu kara bahtımın daldığı yasta
Döndür kaderimi bir mühür basta.
Aylar yorgun geçer, seneler hasta
Beni öksüz sevdalarda mahvettin.

Aşkını dert saydım, sevgini ağı
Hicrandır ömrümün geçen her çağı.
Önüme koydun da en yüce dağı
Beni öksüz sevdalarda mahvettin.

Ateş düşmüş yürekte ün misali
Sustun ufka dalan bir gün misali.
Gelip geçtin sevdam bir dün misali
Beni öksüz sevdalarda mahvettin.

Hasretin çilemdir, sitemin okta
Artık bu sevdadan ümidim yokta.
Belki koymam gerek bu aşka nokta
Beni öksüz sevdalarda mahvettin.

Hamit Hayal / Gönen / 29.04.2015

Hayat değil elbet mutlu bir oyun

Allah’tan bir farzdır sana itaat
Seni kıldı en vefalı yar annem.
Başka hayallere dalsam bir saat
Utanırım, eylerim ben ar annem.

Adı dünya olan şu değmez hiçin
Derdinde değilim ben Allah için.
Hayatta ayrılık var neden, niçin
Yakar beni hasretinden nar annem.

Hayal perdesine düşünce yüzün
Kalbimi doldurur en acı hüzün.
Kader kitabından silinen cüzün
Şimdi yerinde bir hiçlik var annem.

Kim varsa dünyada kanadı kırık
Yüreğimde inler sanki bir çıkrık.
Hayat gözyaşıdır, hasret hıçkırık
Erken yağdı saçlarıma kar annem.

Garipler ararken bir sıcak koyun
Hayat değil elbet mutlu bir oyun.
Öksüz yüreğimle bükerken boyun
Rüyamda kucakla, beni sar annem.

Hamit Hayal / Gönen / 27.04.2015

Annem bilmiyorum ayrılık neden

Bütün ümitlerim bittikten sonra
Kurumaz gözümde yaş anneciğim.
Terk edip dünyamı gittikten sonra
Öksüzüm, bir yalnız baş anneciğim.

Bitmesin bu sadet, hep sürsün derken
Mevsimler değişti, kış geldi erken.
Kalbimde bir hüzün, yere düşerken
Gönül duvarımdan taş anneciğim.

Ölümsüz anılar, ölse de beden
Bir aşka ömrünü armağan eden.
Annem bilmiyorum ayrılık neden
Yaşanmış zamanlar düş anneciğim.

İçimden duyarım sana hep minnet
Varlığın bir hayat, yokluğun cinnet.
Dilerim ki kabrin olsun bir cennet
Seninle rüyalar hoş anneciğim.

Belki bir meçhuldür ardı dünyanın
Ruhumu bin hüznü sardı dünyanın.
Sen varken manası vardı dünyanın
Şimdi dünya yalan, boş anneciğim.

Hamit Hayal / Gönen / 26.04.2015

Bir şafak vaktinde Allah’a secde

Rabbimiz tamamla kalplerde nuru
İstemem dünyada sevginden başka.
Neden ruhlarımız çorak ve kuru
Bu çağda yönelmek mümkün mü aşka?

Bir düşte serabı ararken nesil
Hiçlik var sadece elde, avuçta.
Bağışla, bu çağın günahını sil
İmansız ne kadar kalmak zor uçta

Gönüller dergâhı Allah’a arzın
Ölüm bir kaderdir, bekler siperde.
Belki çözmek zordur sırrını farzın
İnsanın gözünde varken bir perde.

Alır gider seni bir hiçe inkâr
Nefsim yaratanda aşkı gör asıl.
Böyle murat etmiş ezelden hünkâr
Ölüm mü, zamanda belki bir fasıl.

Bir şafak vaktinde Allah’a secde
Yoksa masum değil artık çürüme.
Aşkın gecesinde gelmezsen vecde
Ey nefsim sürüklen sonsuz cürüme.

Hangi dağa değse şu ölüm gördüm
Bir kader yazılmış, alında hüküm.
Ya ben bilmiyordum ya da bir kördüm
Devrilen dağlardan ağırmış yüküm.

Hamit Hayal / Gönen / 25.04.2015

Ne canları alıp gitti şu ölüm

Ömre bir karanlık misali çöküp
Ne canları alıp gitti şu ölüm.
Nice çınarları kökünden söküp
Ne canları alıp gitti şu ölüm.

Gelen gitti, veda etti yaşama
Ölüm, belki zamanda bir aşama.
Güle değdi, kanat vurdu paşama
Ne canları alıp gitti şu ölüm.

Bir uyanış ötesi bir hülyadan
Başı sonu bir tadımlık rüyadan.
Karşılıksız sevdiğimiz dünyadan
Ne canları alıp gitti şu ölüm.

Kader üstü bir ilahi nedenden
Hüküm vardır bizi fani edenden.
Özü kara toprak olan bedenden
Ne canları alıp gitti şu ölüm.

Aslında ne yakın ölüm ne ırak
Ne ölüm ustadır ne ölen çırak.
Arkada bıraktı hüzün ve firak
Ne canları alıp gitti şu ölüm.

Hamit Hayal / Gönen / 24.04.2015

Aşkın kelâmına düşünce hüzün

Gönül şimdi esiridir bir güzün
Bu sene bir bahar gelmeyecekmiş.
Aşkın kelamına düşünce hüzün
Bu sene bir bahar gelmeyecekmiş.

Daldım da gönlümde viran bağlara
İmrendim o eski geçen çağlara.
Yol vermez vefasız, karlı dağlara
Bu sene bir bahar gelmeyecekmiş.

Bekle ey ayrılık pustuğun yerde
Hüzün kelamları kustuğun yerde.
Ben hâlâ ordayım, sustuğun yerde
Bu sene bir bahar gelmeyecekmiş.

Sen bana gönlünde bir yer bırak ta
Varsın ümitlerim kalsın ırakta.
Bize hüzün düşer, yakar firakta
Bu sene bir bahar gelmeyecekmiş.

Nice ümitleri götüren selden
Bir haber bekledim, gelmedi yelden.
Uçun kuşlar uçun, göçün bu elden
Bu sene bir bahar gelmeyecekmiş.

Hamit Hayal / Gönen / 26.03.2015

Şimdi bahar bir sevdadır Herat’ta

Kafkasya’nın karlı dağı göklerde
Boynu bükük eser orda yel şimdi.
Atam göçmüş, kurumuş ya köklerde
Nice sevdiklerim orda el şimdi

Her dem gözyaşıdır tarihte yazan
Mevsimler uykuda, yıllar bir hazan.
Hasret bir yangındır Tuna da azan
Kudret bitti, bükülmede bel şimdi.

Hak yolunda düşen yüce başları
Mahzun bekler yorgun mezar taşları.
Neden düştük, neden bu gözyaşları
Dikenler içinde kalmış gül şimdi

Engin yokuşlara atımı vurdum,
Yine coşkun hallerimle düş kurdum.
Anayurdum, ata yurdum, ak yurdum
Bir zamanlar mamur idi, kül şimdi.

Gamlı Baykuş düşe dalmış serhatta
Malkoçoğlum, nice düşmüş her hatta?
Şimdi bahar bir sevdadır Heratta,
Hüzün değdi, gözlerimde sel şimdi.

Hamit Hayal / Gönen / 24.03.2015

Yüce millet vatan biziz, han biziz

Duamıza kapı açsın göklerde
Allah için süngü yiyen döş bizim.
Bir diriliş bekler bizden köklerde
Nizam-ı aleme yüce düş bizim.

Varsın zaman batsın ücra bir yerde
Bir soysuzdan kalmamalı kir yerde.
Hani Âdem, yüce Zişan pir yerde.
Hakikate adanmış her yaş bizim

Ümitlerim eriş artık bir rüşde
Nice hasret saklı kaldı bir düşte.
Hüzün biter, biter bir gün düşüşte
Hüve’l baki yazan kara taş bizim

Allah biliyor ki zor kul diyetim
Hasretim çok derin, sızlıyor etim.
Başına kalbimin değdiği yetim
Fakir sofrasında pişen aş bizim

Medeniyet, kültür, tarih kan biziz
Bir bedene ruhtan giymiş can biziz.
Yüce millet, vatan biziz, han biziz
Hak yolunda öne düşen baş bizim.

Hamit Hayal / Gönen / 23.03.2015

Zaman bir pervane dönüyor, gönül

Akıp giden çağa bak ta ibret al
Zaman bir pervane dönüyor, gönül.
Dün başkaydı sende, bugün başka hâl
Gözünün ışığı sönüyor, gönül

Babanda gülmezdi, ağlardı anan
Sen misin dünyada bir içten yanan?
Kim seni anacak, var mı bir manan
Bu dünya değirmen deniyor, gönül.

Aşkın dergâhında bir gecen mi var,
Her demde hâl bilir bir ecen mi var?
Hayata söylendik bir hecen mi var
Bir gün de gözyaşı diniyor, gönül.

Kader kitabında kaç yılık cüzün,
Kaldı mı âleme bakacak yüzün?
Geldin gidiyorsun, kalbine hüzün
Her gün biraz daha siniyor, gönül.

Ne aşk kaldı ne hasretim çileyim
Benim bu dünyadan yok bir dileğim.
Ne zaman büküldü, düştü bileğim
Görünmez bir kudret yeniyor, gönül.

Hamit Hayal / Gönen / 22.03.2015

Dünyadan başka şey istemiyorum

Hayat başka gülsün bu garip aşka
Dünyada başka şey istemiyorum.
Sevgili ben senin sevginden başka,
Dünyada başka şey istemiyorum.

Hakikat, gönlümü bin bir hâl eden
Muhakkak ölümü tadacak beden.
Ölmeden vuslata yoksa bir neden
Dünyada başka şey istemiyorum.

Ruhta mı bir azap, dirilmez ölü,
Mecnunlar çoğunca düşlermiş çölü.
Bir hazan değmesin, solmasın gülü
Dünyada başka şey istemiyorum.

Ayrılık anlatır bin bir hecesi
Her günü bir kahır, zulüm gecesi.
Çözülsün bu aşkın zor bilmecesi
Dünyada başka şey istemiyorum.

Her şey anlamını yitirdi çoktan
Mağdurum özümde aşk denen oktan.
Gördüm ki bir hayal diriliş yoktan
Dünyada başka şey istemiyorum.

Benim bilmediğim bir yüzün varsa
Kapımı çalacak bir güzün varsa;
Ayrılık görünmez bir hüzün, varsa
Dünyada başka şey istemiyorum.

Hamit Hayal / Gönen / 21.03.2015

Sen ömrümün bir erilmez düşüsün

Bu bir karşılıksız sevda ve saklı
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.
Seni sevmek günah, bu aşk yasaklı
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.

İsterdim bu sevda kalmasın lâfta
Ayrılık hükmü var, bahtımda yafta.
Hep seni düşündüm, her gün her hafta
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.

Gülüşün yeterdi bu bahtsız köre
Belki hiç değmez aşk kimine göre.
Sonunda hüzün var, ayrılık töre
Sen ömrümün erilmez bir düşüsün.

Anınca ağlar mı kalp denen taşta
Yıllar sonra bir gün geçmiş bir yaşta.
Her dem bir sarhoşluk, dönerken başta
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.

Aşkların hep böyle sonu mu yalan
Başkası yok senden ömrümde kalan.
Ben gözünde bir hiç, olsam da yalan
Sen ömrümün bir erilmez düşüsün.

Hamit Hayal / Gönen / 20.03.2015

Vuslata ermeyen yollar utansın

Kalbimde bir hüzün, gözlerim dolu
Bir ümit vermeyen yollar utansın.
Buraya kadarmış bu aşkın yolu
Vuslata ermeyen yollar utansın.

Bugün böyle kalsın ümidim cüce
Muhakkak dönecek aşkım bir güce.
Önüme koyup ta derdimden yüce
Dağları yarmayan yolar utansın.

Kucaklar seni hep gönül bir ağda
Ne sevgim tükenir ne kopar bağda.
Hasreti üstüme yıkan bu çağda
Menzile ermeyen yollar utansın.

Nerede o akan zaman, durdu mu
Böyle vurur hasret işte vurdu mu.
Gönül arar senelerdir yurdumu
Önüme sermeyen yollar utansın.

Her ayrılık demi gözümden akıp
Bir garip eyledi aşk beni yakıp.
Ya bu yad yurdudur, halime bakıp
Çilemi görmeyen yollar utansın.

Hamit Hayal / Gönen / 18.03.2015

Kalbimde bir yara gibi taşıdım

Nice yıllar unutmadım ismini
Kalbimde bir yara gibi taşıdım.
Gül yüzüne gölge düşmüş resmini
Kalbimde bir yara gibi taşıdım.

Hasret sanki bir alevin paresi
Senelerce hiç onmuyor yaresi.
Bir başkaydı gözlerinin haresi,
Kalbimde bir yara gibi taşıdım.

Bu aşk beni böyle derin bağlarken
Gönül pınarımda bir sel çağlarken.
Ben seni hep bir çıkmazda ağlarken
Kalbimde bir yara gibi taşıdım.

Bazen bir ses çok öteden ünlerde
Gezip durdum geri gelmez dünlerde.
Seni hasta, yorgun, yalnız günlerde
Kalbimde bir yara gibi taşıdım.

Senden hatıramda kalan hoşlukta
Bir manasın hayal denen loşlukta.
Ben bu aşkı yerin dolmaz boşlukta
Kalbimde bir yara gibi taşıdım.

Hamit Hayal / Gönen / 16.03.2015

Neden hep zalimsin neden hep katı

Sonu hep böylemi, aşk ağır hüzün
Yorgun ve yaralı kaldın içimde.
Bundan sonra artık bir hayal yüzün
Bir sonsuz uykuya daldın içimde.

Neden hiç yorulmaz şu gönül atı
Bir kader hükmünce arar bir zatı.
Neden hep zalimsin neden hep katı
Tükettin ruhumu, aldın içimde.

Kalbimde bir acı, sanki bir oksun
Aşkın gurbetine düştüm, sen yoksun.
Bu kadar mağrur mu, aşka mı toksun
Gurbetten gurbete saldın içimde.

Bir güzel zülfüne, güle takıl da
Ne deyim ey gönül, yan ve yakıl da.
Nice bir mecnunum, gitti akılda
Tutunacak bir son daldın içimde.

Keşke Musa olsa keşke bir asa
Aşkın kaderi bir görünmez yasa.
Her demi hüzünmüş her demi tasa
Ve hiç konuşmadın, kaldın içimde.

Hamit Hayal / Gönen / 15.13.2015

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm içeriğin telif hakları adı geçen yazarın kendisine ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun telif haklarına ilişkin hükümlerine göre korunmaktadır. İçeriğin bir kısmı içeriğe link verilerek alıntılanabilir.
facebook.com/hamit.hayal' adresinden yazılarımızın bir kısmına ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Slideshow

Gallery

cami 1975 Cihan Devlet 22122013.5 19012015

Tarihte Bugün

UserOnline

1 kullanıcı Bu sayfayı gezenler.
Users: 1 misafir

NewStatPress

Visits today: _

Flash MP3 Player

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Son Yorumlar

Arşivler