Gerçeği gel mezar taşımda ara

Sarhoşum, öteden beri bir duman,
Bu hali divane başımda ara.
Yıllar var ki senden bir bakış uman,
Hasretimi gel gözyaşımda ara.

Bir nehir çağlıyor sanki didemde,
Tarifsiz kederim bu an bu demde.
Hasretim bitecek, bir gün çilemde,
Gerçeği bahtımın kışında ara.

Bilirim, gönlünde sevdalar engin,
Bir gül bahçesi mi, hasret mi rengin?
Ucundan tutup ta bir gün ahengin,
Kaderi kaderin dışında ara.

Neden hiç uyumaz yangınlar özde,
Gönül başka yanar ve ağlar gözde.
Bu aşkın bir sırrı var belki, çözde,
Sen beni bir sevda düşünde ara.

Bir sonsuz gecede gün sona erdi,
Ne hasret var şimdi, ne sevda derdi.
Yaradan her nefse ölümü verdi,
Gerçeği gel mezar taşımda ara.

Hamit Hayal / Gönen / 26.11.2014

Ne giden gelecek ne yıllar geri

Kalbimde bir acı, elveda derken,
Hasretle içimi yakarsın şimdi.
Ayrılık ne zormuş veda ederken,
Tutamam, gözyaşım akarsın şimdi.

Seni gördüğüm o ilk günden beri,
Keşke anlasaydın beni hep peri.
Ne giden gelecek, ne yıllar geri,
Gözlerim yollara bakarsın şimdi.

Sen gönlünce yine hep hasret kokta,
İçimde bir boşluk, varlığım yokta.
Son perde iniyor koyunca nokta,
Yakmaya kıvılcım çakarsın şimdi.

Bir gün gönül kapısını açarsın,
Şimdi sende benim kadar naçarsın.
Söyle gülüm, maziden mi kaçarsın,
Mağlubum, zilleri takarsın şimdi.

Öleceksem, öldür beni ille sen,
Nazın yetti, yaktın beni dille sen;
Kahrım oldun, kaderimde sille sen,
Bir dünya kurmuştum, yıkarsın şimdi.

Hamit Hayal / Gönen / 24.11.2014

Güzel kız unutmaz seni bu şehir

Bir eşi olmayan, kaderden taçlı,
Güzel kız unutmaz seni bu şehir.
Ey gözleri rengin, süpürge saçlı,
Güzel kız unutmaz seni bu şehir.

Sineler taşırken hasretinden pay,
Bir vuslat düşünde sen yılları say.
Çekilir göklerden, saklanırmış ay.
Güzel kız unutmaz seni bu şehir.

İşliyor içlerde hep gönül kurdu,
Yıllar geldi geçti, kaç saat vurdu.
Sen gittin gideli hasretin yurdu,
Güzel kız unutmaz seni bu şehir.

Kader hüküm kılıp, aldığı yerden,
Gözlerin bir ufka daldığı yerden;
Hayat bu, sürse de kaldığı yerden,
Güzel kız unutmaz seni bu şehir.

Ayrılık bir kalbi bu kadar yakar,
Yüreklerde hüzün ve saçlarda kar.
Ne zaman anılsan gözlerim akar,
Güzel kız unutmaz seni bu şehir.

Ufkuma düşünce o rengin gözler,
Sendendi bahtıma yazılan sözler.
Hayal Bey yangınlar içinde özler,
Güzel kız unutmaz seni bu şehir.

Hamit Hayal / Gönen / 22.11.2014

Neden yaşanmaz ki aşk bir rüyada

Neden yaşanmaz ki aşk bir rüyada
Neden bilmiyorum, ben seni sevdim.
Bir sen mi vardın şu yalan dünyada,
Neden bilmiyorum, ben seni sevdim.

Hâl bilmez bir yarda aşkı arama,
Sanki bir el değer her gün yarama.
Sevdam derde döndü, yaşam harama,
Neden bilmiyorum, ben seni sevdim.

Bir sevda sun bana, gönlümü alda,
Kanadım kırıldı, kaldım bir dalda.
Dileklerim öksüz, çıkmıyor falda,
Neden bilmiyorum, ben seni sevdim.

Bir gün tut elimden hicranımı sor,
Özümde bir hüzün, yüreğimde kor.
Aşkın muamması kördüğümden zor,
Neden bilmiyorum, ben seni sevdim.

Ezel ve ebedden her demi buldum,
Şu gönül yurdunu sende mi buldum?
Yakan gözlerinde ben nemi buldum,
Neden bilmiyorum, ben seni sevdim.

Hamit Hayal / Gönen / 21.11.2014

Başımda dikili taş olmaz mıydın?

Bir mahzun yüzün var, işler içime,
Güzeller içinde baş olmaz mıydın?
Aşk dönmüş alevden bir zor biçime,
Çağlayan gözümde yaş olmaz mıydın?

Güzelim bu gönül hep sana kurgun,
Deliyor beynimi, durmuyor burgun.
Bu aşkın hüznünden yemişte vurgun,
Dalıma konan bir kuş olmaz mıydın?

Aşkın kapısında bir gün kaldığım,
Dün gibi senden bir gönül aldığım.
Güzel gözlerine sonsuz daldığım,
Ebedi, engin bir düş olmaz mıydın?

Yaşanmış yıllardan kalmış anımda,
Daha sen varsın hep her ilk tanımda.
Dilerim gitme kal, nolur yanımda,
Başımda dikili taş olmaz mıydın?

Hamit Hayal / Gönen / 19.11.2014

Sevgilim bir vuslata ellerine kına yak

Bağlayıp ta sevdayla benden alarak beni,
Çıkıp gitsen de, bir gün geleceksin sevgilim.
Sen benim hatıramda hiç dinmeyen gözyaşım,
Yıkıp gitsen de, bir gün geleceksin sevgilim.

Gönül yanmış dil söyler, şikâyetinde densiz,
Bir muamma gidişin öyle birden nedensiz.
Kader bağlamış beni, ya seninle ya sensiz,
Bıkıp gitsen de, bir gün geleceksin sevgilim.

Kolay değil yılların bende bıraktığı iz,
Bazen ağlattı beni sualler, çözülmez giz;
Sahi neden ayrıldık, neden ayrı düştük biz,
Bakıp gitsen de bir gün, geleceksin sevgilim.

Sevgilim bir vuslata ellerine kına yak,
Ağaran saçlarına tel tel düşse de hep ak;
Belki ben hayal ettim, hakikat olmayacak,
Akıp gitsen de bir gün, geleceksin sevgilim.

Yıllarca değişmeden karşımda eski resim,
Küskün bir hanedeyim ve hep aynı adresim.
Bir gün çalacak kapım bilemem hangi mevsim,
Yakıp gitsen de bir gün, geleceksin sevgilim.

Hamit Hayal- Gönen:28.11.2007

Bu gece kalbimi yakmasın hüzün

Ben senin gözünde bir hiçtim belki,
Belki yüreğinde ölmüş biriydim.
Hayır, hislerinde sevinçtim belki,
Belki düşlerini bölmüş biriydim.

Belki ayrılığın adıydı ismin,
Sen hep gözlerimin önünde bir sis.
Ne ismin var şimdi ne kutsal cismin,
Şimdi yüreğimde bunca yoğun his.

Varlığın ötede bir yerde saklı,
Ne beni bekliyor, ne umuyorsun.
Sen ya da ben olsak fark etmez haklı,
İçimde hicrana göz yumuyorsun.

Ateşin küllerde söndüğü gibi,
Ne hayaller kurdum, sensiz çürüdü.
Sarhoşum, başımın döndüğü gibi,
Gönül dağlarımı duman bürüdü.

İsterim bu gece yıldızlar gülsün,
Bu gece kalbimi yakmasın hüzün.
Bu gece gözümde alevden gülsün,
Bu gece bir bahar deminde yüzün.

Hamit Hayal / Gönen / 17.11.2014

Hansın sevdiğim

Hakikat ararsan özümden sözüm,
Yalansa dillerim yansın sevdiğim.
Senin için gurbet gurbet gezmişim,
Asırlar, seneler, ansın sevdiğim.

“Ne var ellerinde kalan” desinler,
“Anla artık ömrün talan” desinler;
Senin için bana “yalan” desinler,
Boş ver, âlem öyle sansın sevdiğim.

Gönül yaram ağır, bir sen sararsın,
Benden başka bir ümit mi ararsın?
Talihim kem olsun, bahtım kararsın,
Yorgun bedenimde cansın sevdiğim.

Yeter artık imdadıma koş benim,
Senden başkasına kalbim boş benim;
Aşkın ummanında bu sarhoş benim,
Ne hayal, ne de bir zansın sevdiğim.

Mihnetin ağırdır, sitemdir taşın,
Sanma ki hep mağrur kalacak başın;
Ne sevdan kar eder, ne de gözyaşın,
Bilmem ki döner mi şansın sevdiğim?

Yüreğimden kor misali yandıkça,
Pişman etme beni sana kandıkça.
Gönlüm arzu eder, dil her andıkça
Hayalim sen, hülyam sensin sevdiğim.

Bir ağır aşk hükmü eyler mi hasta,
Katlime ferman yaz, dudağın basta;
Artık boynum bükük, günlerim yasta,
Sen benim gönlümde hansın sevdiğim.

Hamit Hayal / Gönen / 27.11.2007

Bilmesen de seni sevdim, Asuman

İçten sevmek bu aşkın zor yemini,
Bilmesen de seni sevdim, Asuman.
Bunca yıldır gözlerimin nemini,
Silmesen de seni sevdim, Asuman.

Sensin beni cemaline bağlatan,
Sitemleri gözyaşımda çağlatan;
Yüreğimden sevdim diye ağlatan,
Gelmesen de seni sevdim, Asuman.

Pişmanlığım ateş düştü özüme,
Şu âlemler yok göründü gözüme.
Bundan sonra bir gün olsun yüzüme,
Gülmesen de seni sevdim, Asuman.

Ah’! Sevdiğim ateş gibi, köz gibi,
Ben de yandım nice yanmış öz gibi.
Hak kitapta yer alan bir söz gibi,
Bulmasan da seni sevdim, Asuman.

Belki bıktın bu bendeki haletten,
Mutlu idim ben sende ki hasletten
Belki sen de benim gibi hasretten,
Ölmesen de seni sevdim, Asuman.

Neden sana sevdam hâlâ derin, dinç,
Ne kudret bıraktın bende, ne erinç.
Her andıkça yüreğinden bir sevinç,
Dolmasan da seni sevdim, Asuman.

Neden kıldın bu hasreti nar bana,
Zaman yetmez, ne mekânlar dar bana,
Şu ağlatan dünyada sen yar bana,
Olmasan da seni sevdim, Asuman.

Neden acı çeker seven her ümmet,
Aşk kaderde yaratandan bir zimmet.
Kırık kalple bundan sonra bir himmet,
Kılmasan da seni sevdim, Asuman.

Hayal perdesine düşmüş bir resim,
Sevdan benim hayatımda son mevsim.
Bundan sonra hatıramda bir isim,
Kalmasan de seni sevdim, Asuman.

Hamit Hayal / Gönen / 23.07.2013

Çevrende pervane hep boşa döndüm

Bunca yıl var yüreğimden akışın,
Gözüm ırmağında bir yaşa döndüm.
Çıkmadı aklımdan beni yakışın,
Sonunu yaşarken hep başa döndüm.

İstedim ömrümce kuşat beni sar,
Varlığım armağan, ruhumda ısrar;
Sevgilim sürse de bin yıl bu esrar,
Yenildim, yeniden savaşa döndüm.

Özümde okunmuş hasret var derde,
Rüzgar fısıldamaz efsun bu yerde;
Yaşandı oyunum, indi son perde,
Tükendi ilhamım, bir taşa döndüm.

Erilmez menziller, eğilmez dağlar,
Çözülmez içimde kör düğüm bağlar;
Nasıl geçti sorma ömrümden çağlar,
Sanki bir ummanda sarhoşa döndüm.

Bu dünya değirmen, şu zaman elek,
Düşmedi yakamdan kudretin felek;
Şimdi düşlerimde bir süslü melek,
Çevrende pervane hep boşa döndüm.

Hamit Hayal / Gönen / 09.03.2012

Sende de kalmaz bir mana, küserim

Senelerdir beni böyle mahveden,
Kalbimde taht kuran hana küserim.
Bir hicran alevi aşk, söyle neden,
Ben sensiz geçen her ana küserim.

Oldu mu senin hiç bir gönül tasan,
Nesin sen ömrümde, bir karabasan.
Anlamsız her hükmün, ağlattı yasan,
Canana küserim, cana küserim;

Neylerim dünyayı versen elime,
Sevdan nedir zaten, birkaç kelime.
Bak ta benim şu bükülen belime,
Ağlasam da yana yana, küserim.

Her aşkın sonunda var mı bu keder,
Yıllarım mahvoldu, günlerim heder.
Neden bu aşk beni bin pişman eder,
Bitersin gözümde, sana küserim.

Say ki bir aşıkın yanmış bağrı bu,
Harcanıp giden bir aşktan ağrı bu;
Artık ne gel derim ne bir çağrı bu,
Sende de kalmaz bir mana, küserim.

Hamit Hayal / Gönen / 14.11.2014

“Kader seni yazdı, banasın.”; Demiş.

“Sevgili her demde gözleri dolup,
Aklına düşersem anasın.” ; Demiş.
“Hicran alevinde tarumar olup,
Kalbinde bir yara kanasın.”; Demiş.

“Ayrılık mı zordur, ölmek mi ağır,
Benim hicranına gül neden sağır?
Gönlünde yer var mı gelirim, çağır,
Kader seni yazdı, banasın.”; Demiş.

“Çekilmez bu kahır ağır olunca,
İşliyor kaderin hükmü yolunca.
Gönül sitem eder, göz yaş dolunca,
Hayal Bey özünce yanasın”; Demiş.

Şu hasret neden zor, ayrılık arsız,
Ömür ziyan oldu, günlerim kârsız;
Şimdi içimde bir gurbet var, yarsız,
Bir meal ya da bir manasın.”; Demiş.

Hamit Hayal / Gönen / 07.11.2014

Ne olur sus, bir kelime söyleme

Gözlerin uzakta bir yere dalsın,
Ne olur sus, bir kelime söyleme.
Yaşanmış ne varsa mazide kalsın,
Ne olur sus, bir kelime söyleme.

Öyle bir duygu ki belki her anda,
Bir yanda sitem var, kahır bir yanda.
Bir umut olsa da çıkmadık canda,
Ne olur sus, bir kelime söyleme.

Ayrılık aşklarda eski bir töre,
Ağlamak ve yanmak bir hükme göre.
Seni sevmek ne verir ki bu köre,
Ne olur sus, bir kelime söyleme.

Bozuldu kalmadı sevdamın akdi,
Varlığı tükettim, harcadım nakdi.
Şimdi ben ağlarken bu hicran vakti.
Ne olur sus, bir kelime söyleme.

Arzular biter de, kalmazsa neva,
Gülüşün bir çare, bakışın deva.
Seni sevmek bende heves ve heva,
Ne olur sus, bir kelime söyleme.

Hamit Hayal / Gönen / 04.11.2014

Sevda fısıldamaz burda yel artık

Ötelerden bir gülüştü gözlerin,
Gönlümde ki bu alevi sen yaktın.
Kaderime bir gün düştü gözlerin,
Gönlümde ki bu alevi sen yaktın.

Gözden ırak olsan ne yazar sanki
Yine hep aynısın, gördüğüm anki;
Anlamak istersen sevdamla yan ki,
Gönlümde ki bu alevi sen yaktın.

Yüklenmek zor günahını, kirini,
Bulmak için dönüp durdum Şirin’i.
Neden sevdim benim olmaz birini,
Gönlümde ki bu alevi sen yaktın.

Tutmak istediğim an benden kaçar,
Ellerim koynumda kalmışım naçar.
Vurgun yemiş hangi bağda gül açar?
Gönlümde ki bu alevi sen yaktın.

Sevda fısıldamaz burda yel artık,
Hasretin var bir de gözde sel artık;
Bütün yollar senin olsun, gel artık,
Gönlümde ki bu alevi sen yaktın.

Hamit Hayal / Gönen / 02.11.2014

Bana hüzün kalıyormuş, sana ne?

Değişme, sen eski rüyanla uyu,
Yıllar yalan oluyormuş, sana ne?
İçine düştüğüm bir derin kuyu,
Gözlerim yaş doluyormuş, sana ne?

Yol alırken ben bir densiz hüzünde,
Bulamadım cemalinde, yüzünde.
Gelme artık aşkın bu son güzünde,
Gün bir ufka dalıyormuş, sana ne?

Devrilecek şu başı dik dağlarda,
Hani Aslı, Kerem niçin ağlarda;
Bülbül gitmiş, viran olmuş bağlarda,
Nice güller soluyormuş, sana ne?

Bırakmadın, tükenmede umudum,
Söyle senin aşkın neden bir yudum?
Dokundukça her teline ben udum,
Bitmez hicran çalıyormuş, sana ne?

Var gül eğlen sitemince, nazınca,
Sen çıkarsın yüreğimden kazınca.
Bir gün kader son hükmünü yazınca,
Bana hüzün kalıyormuş, sana ne?

Hamit Hayal / Gönen / 01.10.2014

Senden başka pişmanlığım olmadı

Bir mana ver başımdaki hoşluğa,
Sevda eken bir Leyla’sın sevdiğim.
Hiç durmadan kalbimdeki boşluğa,
Tutup çeken bir Leyla’sın sevdiğim.

Ümitlerim, tutkularım, yaşlarım,
Benim elbet sana değil taşlarım.
İstiyorsan yeni baştan başlarım,
Beni yıkan bir Leyla’sın sevdiğim.

Bu bir alev, ta özümü yalarken,
Neden böyle aşk kapıyı çalarken.
Şimdi gözüm bir boşluğa dalarken,
Güze bakan bir Leyla’sın sevdiğim.

Irmak ırmak gözyaşımla ördüğüm,
Sevda nedir, sadece bir kördüğüm.
Benim her gün bir rüyada gördüğüm,
Gönül yakan bir Leyla’sın sevdiğim.

Neden yüzün anılarda solmadı,
Uzun sürdü, gönül çilem dolmadı.
Senden başka pişmanlığım olmadı,
Gözden akan bir Leyla’sın sevdiğim.

Hamit Hayal / Gönen / 31.10.2014

Nasıl düşlediyse kader bir tasım

Sağın mı vurgun yer, inler mi solun,
Gül hasretten ağlar, zar bu şehirde.
Yıllar sonra bir gün düşerse yolun,
Kaderden bir dostun var bu şehirde

İstediğim, bırakma tut elimi,
Gelip geçen bir sevdanın yelimi?
Gönül yandı, felek büktü belimi,
Saçlara yağmıştır kar bu şehirde.

Bazen esiriyiz hayal ve hiçin,
Yıllar sonra bile gelmedin, niçin?
Gözlerin ağlamaz, yanmaz mı için,
Sensizlik bir çile, zor bu şehirde.

Akıbetim ötelerden bir okta,
Öldür beni, istiyorsan koy nokta.
Gönül denen derununda yer yokta,
İnleten yaramı sar bu şehirde.

Dilin kurşun sıkar, gözlerin hasım,
Ne zaman bitecek, bilinmez yasım.
Nasıl düşlediyse kader bir tasım,
Şimdi bir yabancı yar bu şehirde.

Hamit Hayal / Gönen / 30.10.2014

İstersen bekleyim daha kaç asır?

Gönül isterdi ki yalnız dünyamda,
Mutluluk duyardım sende olsaydın.
Vuslatı düşlerken sonsuz rüyamda,
Mutluluk duyardım sende olsaydın.

Hükmünü icra et, düş bir parafta,
Kaybettim, doğrul yol hangi tarafta.
Ben seni beklerken her gün arafta,
Mutluluk duyardım sende olsaydın.

Ağır cümlelerin, keskin sözlerin,
Ufkuma düşmüştü sanki gözlerin.
Kalbimi yakarken hasret közlerin,
Mutluluk duyardım sende olsaydın.

İşin sırrı malum, âşık edende,
Hakikat saklanmış her zor nedende.
Ruhumla beklerken köhne bedende,
Mutluluk duyardım sende olsaydın.

Adını tazimle andığım Nihan,
Ne sen anlıyorsun beni ne cihan.
Dünyada en zor şey aşkla imtihan,
Mutluluk duyardım sende olsaydın.

Düşlerde öpmekten dudağım nasır,
İstersen bekleyim daha kaç asır?
Bu perde inerken, çözülürken sır,
Mutluluk duyardım sende olsaydın.

Hamit Hayal / Gönen / 28.10.2014

Sen bu kahrı bana gördükçe layık

Nice hayal ettim, düşler kurdum da,
Bülbüller ötmedi, biliyor musun?
Sen gittin gideli gönül yurdum da,
Ocaklar tütmedi, biliyor musun?

Keşke olmasaydı sonu bu, keşke,
Bir ömür harcadım bu bahtsız aşka.
İnan gönül seni sevmekten başka,
Bir gaye gütmedi, biliyor musun?

Aşkın zindanında doldurdum çile,
Mecnunlar düşmedi düştüğüm çöle.
Zincirden kurtulmak isterken köle,
Bir ömür yetmedi, biliyor musun?

Sen bana yetersin, olmasın mülküm,
Derdim hasretindir, sevdandır yüküm.
Kaderin hakkımda verdiği hüküm,
Hiç mutlu etmedi, biliyor musun?

Ne densiz iftira sözüm ne sayık,
Günahkâr adamım, gezmedim ayık.
Sen bu kahrı bana gördükçe lâyık,
Çilem hiç bitmedi, biliyor musun?

Bir çöl fırtınası, değil bir esim,
Ayrılık, anladım bir başka mevsim.
Gözümün önünden yırtık bir resim,
Belki hiç gitmedi, biliyor musun?

Hamit Hayal / Gönen / 27.10.2014

Ben bu aşkı yaşıyorsam dünlerde

Hiç geçmedi tutulduğum hıçkırık,
Bir alevde dağlattığın içindir;
Gönül bezgin, kalbim sana hep kırık,
Gözümde yaş çağlattığın içindir.

Keşke bilsen yana düşen kolları,
Nasıl aştım sonu gelmez yolları?
Bir düşün şu gelip geçen yılları,
Bir rüyada eğlettiğin içindir.

Bunca zaman taş bastıysam bağrıma
Tutul sende benim gönül ağrıma.
Bu ayrılık gidiyorsa kahrıma,
Bir çıkmaza meylettiğin içindir.

Hangi sevda vardır kopsun özünden,
Bir damla yaş döküldüyse gözünden;
Yanmak derim buna aşkın közünden,
Beni her gün ağlattığın içindir.

Şöhret biter, tükenirmiş ünlerde,
Elbet gelir geçer kara günlerde;
Ben bu aşkı yaşıyorsam dünlerde,
Bir hayale bağlattığın içindir.

Hamit Hayal / Gönen / 26.10.2014

Yasal Uyarı

Sitede yer alan tüm içeriğin telif hakları adı geçen yazarın kendisine ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun telif haklarına ilişkin hükümlerine göre korunmaktadır. İçeriğin bir kısmı içeriğe link verilerek alıntılanabilir.
facebook.com/hamit.hayal' adresinden yazılarımızın bir kısmına ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Slideshow

Gallery

cami foto 1981 1975 Cihan Devlet 1971.1 1975.4 88 22122013.5 1999.1

Tarihte Bugün

UserOnline

1 kullanıcı Bu sayfayı gezenler.
Users: 1 misafir

NewStatPress

Visits today: 29
Kasım 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Eki    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Son Yorumlar

Arşivler