Archive for the ‘Anne Şiirleri’ Category

Bu sensiz kaçıncı bahar ya da yaz

Bu sensiz kaçıncı bahar ya da yaz
Zaman hiç durmadan akıyor annem.
Renkler mi derbeder, kirli mi beyaz
Bülbülde bir garip şakıyor annem.

Öksüzün halini müşküldür bilmek.
Keşke mümkün olsa hasreti silmek
Hayat yüreğimde bir arsız ilmek
Tutmuyor elimden, yıkıyor annem.

Anne hasretim mi, sonsuz bağlarda
Gök kubbem yıkıldı, göçtü dağlarda.
Kalbimde her an bir hicran çağlarda
Aklım şu ölüme takıyor annem.

Hiç maya tutmaz mı ümidin dölü
Hissim vurgun yemiş, sevincim ölü.
Kaç yıl oldu sensiz hasretin çölü
Bir zalim serapta yakıyor annem.

Yolların yokluğa aktığı yönde
Gül bana yeniden yüzünü dön de.
Kalbim mutman idi sen varken önde
Her şey bir manaya bakıyor annem.

Hamit Hayal / Gönen / 13.05.2018

Sana sonsuz rahmet dilerim annem

Elimden alınmış, bir yara dünüm,
Meçhul bir karanlık ilerim annem.
Nice hasret dolu geçer her günüm,
Yaşanmamış sayar, silerim annem.

Hasretin bir alev, beni yakmadan,
Edemem arkama dönüp bakmadan.
Geçmiyor seneler, gözüm akmadan,
Kalbi hicranımla melerim annem.

Şimdi hicran üşüşürde başıma,
Karışırsın gözden akan yaşıma.
Şu alemde garip, bir tek başıma,
Ben seni yâd eder, çilerim annem.

Yine hüzün dolu gün çepeçevre
Kader derim hükmün verdiği cevre.
Sensiz benim için en mutlu devre,
Rüyamdır. Sen varsan gülerim annem.

Kanarken bir hasret durmadan içte,
Kalmıyor dünyada, gelen bir hiçte;
Bir tadımlık ömür, boş her sevinçte,
Sana sonsuz rahmet dilerim annem.

Hamit Hayal / Gönen / 14.05.2017

Hayat değil elbet mutlu bir oyun

Allah’tan bir farzdır sana itaat
Seni kıldı en vefalı yar annem.
Başka hayallere dalsam bir saat
Utanırım, eylerim ben ar annem.

Adı dünya olan şu değmez hiçin
Derdinde değilim ben Allah için.
Hayatta ayrılık var neden, niçin
Yakar beni hasretinden nar annem.

Hayal perdesine düşünce yüzün
Kalbimi doldurur en acı hüzün.
Kader kitabından silinen cüzün
Şimdi yerinde bir hiçlik var annem.

Kim varsa dünyada kanadı kırık
Yüreğimde inler sanki bir çıkrık.
Hayat gözyaşıdır, hasret hıçkırık
Erken yağdı saçlarıma kar annem.

Garipler ararken bir sıcak koyun
Hayat değil elbet mutlu bir oyun.
Öksüz yüreğimle bükerken boyun
Rüyamda kucakla, beni sar annem.

Hamit Hayal / Gönen / 27.04.2015

Annem bilmiyorum ayrılık neden

Bütün ümitlerim bittikten sonra
Kurumaz gözümde yaş anneciğim.
Terk edip dünyamı gittikten sonra
Öksüzüm, bir yalnız baş anneciğim.

Bitmesin bu sadet, hep sürsün derken
Mevsimler değişti, kış geldi erken.
Kalbimde bir hüzün, yere düşerken
Gönül duvarımdan taş anneciğim.

Ölümsüz anılar, ölse de beden
Bir aşka ömrünü armağan eden.
Annem bilmiyorum ayrılık neden
Yaşanmış zamanlar düş anneciğim.

İçimden duyarım sana hep minnet
Varlığın bir hayat, yokluğun cinnet.
Dilerim ki kabrin olsun bir cennet
Seninle rüyalar hoş anneciğim.

Belki bir meçhuldür ardı dünyanın
Ruhumu bin hüznü sardı dünyanın.
Sen varken manası vardı dünyanın
Şimdi dünya yalan, boş anneciğim.

Hamit Hayal / Gönen / 26.04.2015

Hâlâ çözülmez bir sırdır, anneler

Hicranı terennüm edince dilde,
Bir hasret türküsü, yırdır, anneler.
Anne hasletince ağlarmış gülde,
Hâlâ çözülmez bir sırdır, anneler.

Anne yüreğinde dert var ya nice,
Emir en yüceden, boynumuz ince,
Kimin gözü dolmaz anne denince,
Varlık ve yoklukta yardır, anneler.

İnsan kaderine değince bir el,
Göze perde iner, bükülürmüş bel.
Sarı saçlarına sonunda tel tel,
Bir gün ak düşerse kardır, anneler.

Annede ilahi en güzel şeyler,
Dokunur dünyayı bir cennet eyler.
Aşkın her deminde inlesin neyler,
Gönülde bir gül-i zardır anneler.

Annenin mihneti bilende minnet,
Annelerden ayrı kalmakmış cinnet.
İnsan bir gönüldür, her gönül cennet,
Haktan yüce hüküm vardır, anneler.

Kendi efkârımca bir koza ördüm,
Anne manasını bilmez bir kördüm.
En derin aşkı ben annede gördüm,
Bu dünyada vuslat zordur, anneler.

Hamit Hayal / Gönen / 11.05.2014

dem: zaman çağ
efkâr: fikirler
mihnet: sıkıntı, üzüntü
minnet: gönül borcu
yır: şiir

Dünyada dolar mı yerin annem hiç

Sanma ki özümün vehmine düştüm,
Benliğimde asil kan diye annem;
Ezelde hak oldu, rahmine düştüm,
Taşıdın sen beni can diye annem.

Annemden armağan ruh ile beden,
Mayamda bir sır var beni ben eden.
Allah tek hakikat, annem bir neden,
Bir aşkın özünde yan diye annem.

Bilmiyorum kimler aşka meyildi,
Senden önce dünya dünya değildi.
Sonra bir gün nice başlar eğildi,
Sultanlar önünde han diye annem.

Sen ateşte yaktın narin özünü,
Melekler koynunda açtı gözünü.
Hangi gül var almaz senden sözünü,
Bülbüle dil verdin an diye annem.

Farkına vardı ki şu ben denen hiç,
Dünyada dolar mı yerin annem hiç?
Her gurbet deminde derin yan ki iç,
Nişan kalsın senden, şan diye annem.

Hamit Hhayal / Gönen / 10.05.2014

Yerime gülleri koklarmış annem

Gurbet çocuğuyum, çileli ömrüm,
İçinde yasları saklarmış annem.
Hasret dolu geçti bileli ömrüm,
Karalı bahtımı aklarmış annem.

Arştan yere inmiş anne okulu,
Özünde merhamet, sevda dokulu,
Annem dudakların gülden kokulu.
Kalbime sevgiyi eklermiş annem.

Halimi bilirsin, himmet yaradan,
Kurtar beni bu hasretten, yaradan.
Hayalim şu dağlar çıksın aradan,
Yıllardır yolumu beklermiş annem.

Şimdi bir ihtiyar oldu ya yaşım,
Merhamet yurdunda sımsıcak aşım;
Boynum bükülmezdi, dik idi başım,
Ağrırken alnımı yoklarmış annem.

Ayrılık annemle aramda perde,
Bir türlü bitmiyor, başlar bir yerde.
Bekledim gelmiyor, o yıllar nerde,
Yerime gülleri koklarmış annem.

Ömrüme düştü de son dertli güzün,
Neden bu ayrılık, neden bu hüzün?
Nur-u cemalinden mukaddes yüzün,
Aklımı imanla yüklermiş annem.

Kara saçlarını ak eden annem,
Bu kirli dünyayı pak eden annem;
Eminim, cenneti hak eden annem,
Gökleri dik tutan köklermiş annem.

Hamit Hayal / Gönen /30.09.2013

Ben senden öğrendim sevgiyi annem

Üstüme titreyip, gererken kanat,
Ben senden öğrendim sevgiyi annem;
Annem dünyada ki en derin sanat,
Ben senden öğrendim sevgiyi annem.

Bir dünya ekleyip, dünyama katan,
Yorgun bedenimde bir kalpsin atan;
Yıllar sonra bir gün ufkumda batan,
Ben senden öğrendim sevgiyi annem.

Allahın katında bir anne demek,
Bilirim ne imiş bir ömrü yemek;
Vicdanda karşılık bulmuş bir emek,
Ben senden öğrendim sevgiyi annem.

Sağda yalpalarım, çözemem solu,
Sen koydun önüme en doğru yolu;
Kalbimde hasret var, gözlerim dolu,
Ben senden öğrendim sevgiyi annem.

Gül desem adına, solacak bir gün,
Korkarım gözlerim dolacak bir gün;
Annelerde mutlu olacak bir gün,
Ben senden öğrendim sevgiyi annem.

Hayat artık değil şenlik ve oyun,
Yıllardır taşırım bükük bir boyun.
Duyun beni bugün, anneler duyun,
Ben senden öğrendim sevgiyi annem.

Kar yağmasın gönlündeki dağlara,
Bülbül konsun gül donanmış bağlara;
Yüzün dönsün yine coşkun çağlara,
Ben senden öğrendim sevgiyi annem.

Kalbimde yazıldı sonsuza adın,
Nice hasretimde bir buruk tadın;
Annem annelerden çok başka kadın;
Ben senden öğrendim sevgiyi annem.

Hamit Hayal / Gönen / 12.05.2013

Kalbimi armağan kabul et annem

                            Aziz kutsalım anneme…

Ben zaten almışım senden bir ömür,
Kalbimi armağan kabul et annem.
Annelik hakkına benden bir ömür,
Kalbimi armağan kabul et annem.

Sevinçlerle coştun, ağladın candan,
Sevginle kuşattın, sardın bir yandan;
Rahmine düştüğüm ta o ilk andan,
Kalbimi armağan kabul et annem.

Ruhumu bedenim ile getirdim,
Hasretimi yazdım, dile getirdim;
Ben senin ömrüne çile getirdim,
Kalbimi armağan kabul et annem.

Anne sevgilidir, anne bir yardır;
Vatandır, gurbettir, eldir, diyardır;
Her ömrün özünde bir anne vardır,
Kalbimi armağan kabul et annem.

Hasretini tattım, zengin sevgini,
Şiirlerde yazdım engin sevgini;
Şimdi ben ararken rengin sevgini,
Kalbimi armağan kabul et annem.

Bilirim ki annem yolları bekler,
Hasret asra bedel, sevincim tekler;
Arzum bir vuslata düşe düş ekler,
Kalbimi armağan kabul et annem.

Sayarım kendimi ben sensiz öksüz,
Anneden mahrumsa bir yürek köksüz;
Altta yer çökmüştür, kalmıştır göksüz,
Kalbimi armağan kabul et annem.

Hamit Hayal / Gönen / 12.05.2013

Annem yüreğinden daha ne engin

Senin gibi bir başa taç olmayı,
Allah nasip etsin isterdim annem;
İnan yalnız sana muhtaç olmayı,
Allah nasip etsin isterdim annem.

Nice hatıralar ile dünümde,
Sevincim, kederim, şanım, ünümde;
Bir günümde değil, sen her günümde,
Allah nasip etsin isterdim annem.

Düşe kalka yürüdüğüm yoları,
Sen açmıştın bana müşfik kolları;
Oynadığın nice ince rolleri,
Allah nasip etsin isterdim annem.

Ninni söyle, türküleri yak bana,
Bir ırmak ol, sevgi dolu ak bana;
Bir sevgiyle seni sevmek hak bana,
Allah nasip etsin isterdim annem.

Bir tek hakikatim, aziz ve kutlu,
Benim için yarınlardan umutlu;
Öyle bir ömür ki, sonsuz ve mutlu,
Allah nasip etsin isterdim annem.

Annem yüreğinden daha ne engin,
Bir gönül taşıdın, bir ömür zengin;
Öyle bir hayat ki yaşanmış, rengin,
Allah nasip etsin isterdim annem.

Hamit Hayal / Gönen / 11.05.2013

Anneler

Hikmeti özünde, ilahi neden,
Allahtan bir sevgi deren anneler;
Kalbinde varlığı hep bir gül eden,
Gönülden gönül’e eren anneler.

O önce nazlı bir sevdalı gelin,
Bahtı ak olmaz mı tuttuğu elin;
Kar yağsa kalp yakar saçında telin,
Gönül çöllerinde ceren anneler.

Gönüller fedadır kalpler bir esir,
Her kalbe bir mühür anneden tesir;
Kudret kaleminden yazıp ta nesir,
Ayaklar altına seren anneler.

Nazenin yasemen, aşkın aygülü,
Hayat ve hakikat, ömrün hay gülü;
Bazen de hicranlar tatmış zay gülü
Kalplerde bir yıldız, peren anneler.

Dil anne dedikçe gözden bir akış,
Ruhlarda bir desen, özden bir nakış;
Dünyayı döndüren sevgiden yakış,
Almayıp bir ömür veren anneler.

                        Hamit Hayal

Muhakkak ebeddir anne sevgisi

Yüreklerde sımsıcak bir akıştır,
Muhakkak ebeddir anne sevgisi;
Merhametten tarifsiz bir bakıştır,
Sevgiden mabettir anne sevgisi.

Annelerin dünya döner özünde,
Ömrümüzün nuru anne gözünde;
Mukaddes bir mana anne sözünde,
Allah’a rağbettir anne sevgisi.

En ulu maksada koşum dünyada,
Varmazsa anneme boşum dünyada;
Annemle mağrurum, hoşum dünyada,
Güvendir, heybettir anne sevgisi.

Cennet annelerin ayakaltında,
Hakikat bir sırdır aşktan zatında;
Anneler kutsaldır tanrı katında,
Aşktır, muhabbettir anne sevgisi.

Yenilmiş duygular sarsa annesiz,
Kim ki bir gönülde yarsa annesiz;
Yanarım dünya da varsa annesiz,
Hakka bir hüccettir anne sevgisi.

Kalpler vardır yetim, kalpler var öksüz,
Ayak yere değmez, başlarsa göksüz;
Yurdumu kaybettim, kaldım ben öksüz,
En derin rahmettir anne sevgisi.

                       Hamit Hayal

Annem

Gurbet gecesinde düştün içime
Ağladım ta içten savruldum annem.
Bu ayrılık pek gidiyor gücüme
Yüreğim kurudu, kavruldum annem.

Bıktım bu ayrılık hecelerinden,
Şu zalim gurbetin gecelerinden;
Gönlüm acı çeker, inler derinden,
Nice hasretinle yoğruldum annem.

Yine bana öyle engin baksana,
İçimde bir alev derin yaksana;
Nice kudret dolu duygun aksana,
Gözlerin ufkumda doğruldum annem.

Bir el gözümde ki yaşımı siler,
İçimde yorulmuş bir bülbül çiler;
Kalbim bakışından ümitler diler,
Yeniden bu aşka kuruldum annem.

Ayrılık kahreder, gider ağrıma,
Vuslatın bir çare gönül ağrıma.
Bugün ateşleri sardım bağrıma,
Ben sensiz gurbette vuruldum annem.

                 Hamit Hayal

Küskünüm

Bir çağ dönümü bu, bir kader anı
Bu gece rüyamda sen varsın annem;
Bir sonsuz mutluluk, keder bir yanı,
Bu gece rüyamda sen varsın annem.

Gözlerin kuşatsın, sarsın ferinden,
Ben hal arz ederken sana derinden;
Belki kalbim fırlar korkma, yerinden,
Bu gece rüyamda sen varsın annem.

Görünmez kudretler benden alarak,
Annesiz yaşadım her gün dalarak;
Ruhun bedenimde sonsuz kalarak,
Bu gece rüyamda sen varsın annem.

Bütün şükürlerim yüce Allah’a,
En mutlu anımı tatmadan daha;
Nice duygularım kalkma da şaha,
Bu gece rüyamda sen varsın annem.

Bu sır umanında ne dil, ne hece;
Dilersen çözülür bunca bilmece.
Uzasın, bitmesin bu sonsuz gece,
Bu gece rüyamda sen varsın annem.

                     Hamit Hayal

Bu gece

Bir çağ dönümü bu, bir kader anı
Bu gece rüyamda sen varsın annem;
Bir sonsuz mutluluk, keder bir yanı,
Bu gece rüyamda sen varsın annem.

Gözlerin kuşatsın, sarsın ferinden,
Ben hal arz ederken sana derinden;
Belki kalbim fırlar korkma, yerinden,
Bu gece rüyamda sen varsın annem.

Görünmez kudretler benden alarak,
Annesiz yaşadım her gün dalarak;
Ruhun bedenimde sonsuz kalarak,
Bu gece rüyamda sen varsın annem.

Bütün şükürlerim yüce Allah’a,
En mutlu anımı tatmadan daha;
Nice duygularım kalkma da şaha,
Bu gece rüyamda sen varsın annem.

Bu sır umanında ne dil, ne hece;
Dilersen çözülür bunca bilmece.
Uzasın, bitmesin bu sonsuz gece,
Bu gece rüyamda sen varsın annem.

                                                          Hamit Hayal-Gönen:27.07.2006

 

Yasal Uyarı: Bu site de yayınlanan şiir ve yazılar üzerinde ki tüm haklar altlarında ki imza sahiplerine ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca hak sahiplerinin adı belirtilmeden alıntılanamz ve kullanılamaz.

Benim gurbetim var gözün yaşında.

Hasret beni yaksın, beni kül etsin,
Bir mektup, bir ulu kelamı annem;
Bu bayram yüzünü Rabbim gül etsin,
Esirgeme benden selamı annem.
Bir mektup, bir ulu kelamı annem.

Bir çocuk misali dalıp oynuma,
Şimdi ben başımı alıp koynuma;
Bir zincir takarım ince boynuma.
Esirgeme benden selamı annem,
Bir mektup, bir ulu kelamı annem.

Onsuz bir hiçimde ben anne desem,
En sevgin biçimde ben anne desem;
Dert yürür içimde ben anne desem.
Esirgeme benden selamı annem,
Bir mektup, bir ulu kelamı annem.

Biliyorum şimdi bir yol başında,
Benim gurbetim var gözün yaşında.
İstersen sitem et, kabul taşında,
Esirgeme benden selamı annem;
Bir mektup, bir ulu kelamı annem.

Ak düşmüş saçların gezer yüzünde,
Bu bayram yüreğin yine hüzünde;
Belki de hasretin bu son güzünde,
Esirgeme benden selamı annem;
Bir mektup, bir ulu kelamı annem.

Dudağın mırıldar bilsem nece sen,
Nice bayramlarda erip güce sen;
Allah’ın indinde elbet yüce sen.
Esirgeme benden selamı annem,
Bir mektup, bir ulu kelamı annem.

Hasretten bir deniz özünde vargın,
Bu bayram yüreğin bir güle sargın;
Sakın küsme bana ve kalma dargın,
Esirgeme benden selamı annem;
Bir mektup, bir ulu kelamı annem.

                      Hamit Hayal

Search
Advertisement
Uyarı
Yayınlanan yazıların tüm hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun telif haklarına ilişkin hükümlerine göre Hamit Hayal’e aittir.Alıntı yapılan yazı, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir
Yazılarımızın bir kısmına Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz
Sayfalar
Son Yazılar
Slideshow
Gallery
1974 1975 4_0 3_0 2_0 6
memurlar.net
Tarihte Bugün

Tarihte Bugün v.8.0
NewStatPress
Visits today: _
UserOnline
1 User Browsing This Page.
Users: 1 Guest
Arşivler
Son Yorumlar