Archive for the ‘Sevgiliye şiirler’ Category

Sensin benim düşlerime kattığım

Sırılsıklam bir sevdayla battığım,
Aklımda hep sensin, İzmir güzeli.
Sensin benim düşlerime kattığım,
Hep böyle şuh şensin, İzmir güzeli.

Aradığım mutluluklar dünyası,
Seni sevmek en güzel aşk rüyası.
Şu gönlümün eksik olmaz hülyası,
Sana âşık densin, İzmir güzeli.

Bir aşk ki bu, ilme ilmek ördüğüm.
Nere baksam orda sensin gördüğüm.
İçimdeki tutkun yollar kördüğüm,
Gel bu hasret dinsin, İzmir güzeli.

Ne gurum kaldı bende ne vakar,
Gönül inler, yürek sızlar, göz akar.
Hep böylemi aşklar hüzün ve yakar,
Zor bu alev, sönsün, İzmir güzeli.

Ne tat kaldı hayatımda ne hoşluk,
Yüreğimde hiç dolmayan bir boşluk.
Sığındığım tek limandı sarhoşluk,
Bırak başım dönsün, İzmir güzeli.

Hmit Hayal / Gönen / 15.01.2015

Hansın sevdiğim

Hakikat ararsan özümden sözüm,
Yalansa dillerim yansın sevdiğim.
Senin için gurbet gurbet gezmişim,
Asırlar, seneler, ansın sevdiğim.

“Ne var ellerinde kalan” desinler,
“Anla artık ömrün talan” desinler;
Senin için bana “yalan” desinler,
Boş ver, âlem öyle sansın sevdiğim.

Gönül yaram ağır, bir sen sararsın,
Benden başka bir ümit mi ararsın?
Talihim kem olsun, bahtım kararsın,
Yorgun bedenimde cansın sevdiğim.

Yeter artık imdadıma koş benim,
Senden başkasına kalbim boş benim;
Aşkın ummanında bu sarhoş benim,
Ne hayal, ne de bir zansın sevdiğim.

Mihnetin ağırdır, sitemdir taşın,
Sanma ki hep mağrur kalacak başın;
Ne sevdan kar eder, ne de gözyaşın,
Bilmem ki döner mi şansın sevdiğim?

Yüreğimden kor misali yandıkça,
Pişman etme beni sana kandıkça.
Gönlüm arzu eder, dil her andıkça
Hayalim sen, hülyam sensin sevdiğim.

Bir ağır aşk hükmü eyler mi hasta,
Katlime ferman yaz, dudağın basta;
Artık boynum bükük, günlerim yasta,
Sen benim gönlümde hansın sevdiğim.

Hamit Hayal / Gönen / 27.11.2007

Nice fermanları yazan bakışlım

Tükendi aşkımla umudum sevgi,
Bir boşluğa bakan o gözlerin var.
Senden hatıramda bir yudum sevgi,
Birde beni yakan o gözlerin var.

Nice fermanları yazan bakışlım,
Sana gün değmesin nazan bakışlım;
Ömrün son mevsimi, hazan bakışlım,
Ağladıkça akan o gözlerin var.

Her şey bir gölgeden öte, derinde,
Helâl bir sevgiydi alın terinde.
Bu aşkın şüphesiz en zor yerinde,
Hâlâ beni yıkan o gözlerin var.

Cevaplar aradım aşkın pirinde,
Onunda yüreği kalmış şirinde.
Beni yakmıştın ya günün birinde,
Hâlâ şimşek çakan o gözlerin var.

Hasretim erilmez, aşkın çapında,
Ne ince duygular vardı yapında.
Boş yere beklemem gönül kapında,
Şanı göğe çıkan o gözlerin var.

Hamit Hayal / Gönen / 04.08.2014

Aşkın alevinde piştiğinde gör

Bir akşam güneşi batar yüzünde,
El gönül yaranı deştiğinde gör.
Bir gün hasretinin o ilk güzünde,
Gözünden ilk damla düştüğünde gör.

Alışmak zor sen de delişmen huya,
Beni muhtaç ettin bir damla suya.
İçinde hasreti hep duya duya,
Bir düşte vuslata koştuğunda gör.

Kendinden bu kadar olma da emin,
Kayar ayağının altında zemin.
Şimdi unutuldu ettiğin yemin,
Gün gönül ufkundan aştığında gör.

İçimde bir dertsin o günden beri,
Gözümde suskun yaş, gönlümde peri;
Ne anlama gelir dönersem geri,
Kalbinde bir sevinç coştuğunda gör.

Kalbimde pişmanlık belki bin kere,
Seni de götürdüm gittiğim yere.
Yağmurlar başlarken bir küçük dere,
Ne seller götürür taştığında gör.

İnsanın aklına düşer de neler,
Sanki bir rüyada geçer seneler.
Gönül her dem kanar, yanar sineler,
Aşkın alevinde piştiğinde gör.

Hamit Hayal / Gönen / 25.06.2014

Özlemin o eski tadında kalsın

Bir hakikat değil belki yakışın,
Seni sevmek benim hakkım değil mi?
Bir yalan mı söylerdi her bakışın,
Seni sevmek benim hakkım değil mi?

Her aşkın dilinde vardır bir mana,
Bir ömür sığdırdım sevdim bir ana.
Hiç şüphe etmedim aşkımdan yana,
Seni sevmek benim hakkım değil mi?

Özlemin o eski tadında kalsın,
Bırak gözlerine gözlerim dalsın.
Suskunsun sevdiğim, sende mi lâlsın,
Seni sevmek benim hakkım değil mi?

Bilmiyorum hâlâ nettin de bana,
Yolları kördüğüm ettin de bana;
Bir ömür ağlattın, yettin de bana,
Seni sevmek benim hakkım değil mi?

Saçlarımda erken düşmüş karın var,
Ne kazandın, söyle hangi kârın var?
Huzuru mahşerde bir gün yarın var,
Seni sevmek benim hakkım değil mi?

Nihayet her şair sever ve der ki,
Bir gülzare tutkun gönlümün erki.
Sevdim kabul etmem hükmünce terki,
Seni sevmek benim hakkım değil mi?

Bir hükümdür edilmiştir yeminim,
Belki hasret ya da vuslat deminim.
Seni sevdim, ben kendimden eminim,
Seni sevmek benim hakkım değil mi?

Özüm seni sevdi, bakmaz bir kâra,
Çaban boş kalksan da bunca inkâra.
Sözüm geçmez gönlümdeki hünkâra,
Seni sevmek benim hakkım değil mi?

Hamit Hayal / Gönen / 15.06.2014

Öksüz kalan her kelimen yalan mı?

Hani ben de seni sevdim demiştin,
Gönül alan her kelimen yalan mı?
Ömrüm gitti, her günümü yemiştin,
Öksüz kalan her kelimen yalan mı?

İfşa et kalmasın dilinde saklım,
Karıştı, bir sırrı çözmüyor aklım.
Ey benim kendince daima haklım,
Aşkı çalan her kelimen yalan mı?

Uğruna armağan ettim can bile,
Sonu nolur, düşünmedim an bile.
Ne sultanlar, gözümde yok han bile,
Sevda falan her kelimen yalan mı?

Ekilen günahı bari siz biçin,
Sorsam neye yarar binlerce niçin?
Yüreğin Sahtekâr, fesatmış için,
Aziz olan her kelimen yalan mı?

Gurbetin ucuna gurbetler ekle,
Ne hasret çek gönlüm ne artık bekle.
Varsın bürünmesin bu aşk bir şekle,
Gönle dolan her kelimen yalan mı?

Gönen / 14.06.2014

Artık sana varmayacak yollarım

Seni sevdim, ne geçti ki elime,
Ömrümdeki yıllar, aylar, gün hüzün.
Sustun, söylemedin bir tek kelime,
Bir çıkmazda yaşadığım dün hüzün.

Hiç cevabı olmayan bir nasılı,
Aşkın yok mu güldüren bir fasılı?
Bir resmin var, aynı yerde asılı,
Neyleyim ki şöhret hüzün, ün hüzün.

Değişmezsin, geçirsen de bin evrim,
Var mı benim bunca yıldır bir cevrim?
Yaldızlar dökülüp, sönerken nevrim,
Bir pervane misali dön, hep hüzün.

Biliyorum, sen değilsin dert eden,
Ruhum tükenmede, yanma da beden.
Göster bana bilmediğim bir neden,
Benim sağım, solum, arkam, ön hüzün.

Döneceksin diye bir gün kollarım,
Çaresizim, yana düşer kollarım.
Artık sana varmayacak yollarım,
Bir hayal mi, bir gerçek mi, yön hüzün.

Hamit Hayal / Gönen / 11.06.2014

Kim muhtaç değildir bir tutam aşka

Gönül nezaketim, süssün de bana,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.
Bırak kelimeler küssün de bana,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Bir gün figan düşer, zor bir yel eser,
Varlığın yerinde kalmaz bir eser.
Duygular hıçkırır, kalp ümit keser,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Hakikat sun bana, bir murat alan,
Kimler geldi geçti, var mı bir kalan?
Gönlünde el olsam, gözünde yalan,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Hayalim başkaydı, varlığım ise,
Karıştı çözülmez bir yoğun sise.
Bırak gözlerimde kalsın bir çise,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Neden bizdik bir biriyle yoluşan,
Hangi duygular var gönle doluşan?
Aşk bu gülüm bir sevdayla oluşan,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Diyeceğin var mı, kaldı mı başka,
Benim içimde ki yangın bambaşka.
Kim muhtaç değildir bir tutam aşka,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Kiminin içinde var bir kara taş,
Kiminin özünde öne düşer baş.
Hasret demindeyim, gözlerimde yaş,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Bir ömür dalarım, olmam da bıkan,
Gözlerin değil mi gönlümü yıkan?
Arın bu günahtan, sevgimde yıkan,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Ak arasam bulunur mu karada,
Kalmışım ben bir arafta, arada.
Gözlerin var içimde ki yarada,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Gönlümde hüzünün adı içli ney,
Aklımı başımdan alır katre mey.
Tarifsiz emelim talihsiz bir şey,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Ne Keremle başlar ne Aslı ile,
Bizim hikâyemiz bir eski çile.
Sevdamı destan et, düşür de dile,
Gülüşün elimi bırakmasın gül.

Hamit Hayal / Gönen / 09.06.2014

Gül deminde bir Leyla’yı görmüşüm

Bağlandım ben saçının her teline,
Bir çıkmazda koydun beni, dardayım.
Bilmiyorsun, gönlüm düştü eline,
Bir sevdaya döndün bende, nardayım.

Boşlukları tutuşturdun elime,
Ak ak düştün saçımda her telime
Ne söz kaldı artık ne bir kelime,
Her hayalim her düşümde, yardayım

Dert görünür hasretimi deşince,
Aşk yıldırım, şu gönlüme düşünce;
Fikrim bitti, kalmadı bir düşünce,
Şimdi bir yoklukta ya da vardayım

Kader ile ağlarımı örmüşüm,
Aşkı bilmeyecek kadar körmüşüm.
Gül deminde bir Leyla’yı görmüşüm,
Hem ateşte hem dağlarda kardayım.

Ömrüm sende, getir geri ver beni,
İçimde bir ince dert var, yer beni;
Bundan sonra sazlar sözler der beni.
Ne gün kaldı ne gecem var, zordayım.

Şu aşk nedir, bir diyarda saklı mı,
Mecnun bir gün çöle düştü, haklı mı?
Bir gül için yitirdim ben aklımı,
Zaman zemin bilmiyorum, nerdeyim?

Hamit Hayal / Gönen / 08.06.2014

Artık hasretine ekleme beni

Artık hasretine ekleme beni,
Sen beni rüyanda görürsün artık.
Sevda çağım geçti, bekleme beni,
Sen beni rüyanda görürsün artık.

Manası başkadır kavli kararsan,
Gitmesini bil aşk için zararsan.
Bilmiyorum neredeyim ararsan,
Sen beni rüyanda görürsün artık.

Aklına düşersem kalbini yokla,
Her bahar gülünü hasretle kokla.
Bir sevda deminde vurmuştun okla,
Sen beni rüyanda görürsün artık.

Dolu duygularla sen hâlâ naz geç,
İstersen adıma bir destan yaz geç;
İçimde ki sevda kül oldu, vazgeç,
Sen beni rüyanda görürsün artık.

Senin meçhul idi sevdanın tonu,
Ne yazayım artık, kalmadı konu.
Hep böyle mi olur aşkların sonu,
Sen beni rüyanda görürsün artık.

Hamit Hayal / Gönen / 04.06.2014

Aşka çalan her resimde sen varsın

Yıllar geçer, hatıralar silinmez,
Biraz solan her resimde sen varsın.
Sevda bir yol nere gider, bilinmez,
Bir düş olan her resimde sen varsın.

Bu hasretin her alevi yaktıkça,
Olmalıydın rüyamda göz aktıkça.
Yüreğime, melül mahzun baktıkça,
Hüzün dolan her resimde sen varsın.

Diyorlar ki; ” Çekilecek var çilen”,
Hakikati var mı başka bir bilen?
Gönül defterinden beni ey silen,
Öksüz kalan her resimde sen varsın.

İsterdim ki hep benimle gülesin,
Ne sen varsın ne oluyor gül esin.
Hakikat mi, bilmiyorum sen nesin,
Gözüm dalan her resim de sen varsın.

Hasretim var gözlerinde engine,
Yazılır ya bir gün kabrim sengine.
İlk baharda gülün kızıl rengine,
Aşka çalan her resimde sen varsın.

Hamit Hayal / Gönen / 02.06.2014

Beni kırdığının farkında mısın?

Bir tek hayalim var, dokunma ona,
Beni vurduğunun farkında mısın?
Sevgilim bu aşkta giderek sona,
Saat kurduğunun farkında mısın?

İsyan edeceğim sabrım taşınca,
İnsaf gerekmez mi haddi aşınca?
Sende görmüşsündür belki yaşınca,
Nerde durduğunun farkında mısın?

Vuslatı rüyada görürsün amma,
Aşkı her arayan buluyor sanma.
Yıllarca sürüyor özünde yanma,
Sona vardığının farkında mısın?

Hayalin gözümün önünde durur,
Ümitsiz düşlerde gözyaşım kurur.
Bu aşk bitti desem, hasretin vurur.
Beni yorduğunun farkında mısın?

Bana zulmedenin olmaz imanı,
Yüzünü özledim, gülen simanı.
Bir gönülde ararken aşk limanı,
Beni sorduğunun farkında mısın?

Dünyada bir bahta aşkınla eren,
Kim kaldı yoluna ümitler seren?
Sevgilim uğrunda bir ömür veren,
Beni kırdığının farkında mısın?

Hamit Hayal / Gönen / 27.05.2014

Sevgimin kıblesi Allah’a bakar

Seninde saçına kar yağar bir gün,
Özünde bir vuslat güttüğünde gör.
Bahtıma bir türlü gülmeyen güzel,
Hasretim gözünde tüttüğünde gör.

Kolay değil geçmek bunca hülyadan,
Murat alan var mı şu boş dünyadan;
Sende uyanıp da bir gün rüyadan,
Aşk nedir anlarsın, bittiğinde gör.

Sevin, baş tacı yap diller anarsa,
Kim sarar yaranı bir gün kanarsa?
Aşkın hicranından kalbin yanarsa,
Sevdan kim anlarsın, gittiğinde gör.

Sevda esir alır, bırakmaz vakar,
Sevenin gözünde yaş vardır, akar.
Aşkımın kıblesi Allah’a bakar,
Sen aşka inancın yittiğinde gör.

Bir gönül yarası, azdıkça azan,
Uzak bir diyarda beklermiş hazan.
Belki güzel yazmış bahtını yazan,
Bir gülün elini ittiğinde gör.

Aşkın kelamına sığınsa cüce,
Perdeler açılır haktan bir güce.
Hor görme sevgimin kudreti yüce,
Bir imdat eyleyip, yettiğinde gör.

Dosttan yara almış örseli bağrım,
Bir türlü uyumaz kalbimde ağrım.
Bir gün yüreğine düşünce çağrım,
Aşkımı baş tacı ettiğinde gör.

Hamit Hayal / Gönen / 25.05.2014

Aşkını her aşktan üstün sayarım

Şunun şurasında yaz birkaç satır,
Haberin gelmezse küstün sayarım.
Özür diliyorum, kırdımsa hatır,
Aşkını her aşktan üstün sayarım.

Ayrılık hükmüyse yüzündeki tül,
Üfleme, tutuşmaz içimde ki kül.
İnandım, solacak bir gün gonca gül,
Bir zaman gönlümde süstün sayarım.

Yollara yol ekler dağların, düzün,
Derin bir yaradır aşkta her hüzün.
Aşkın kıblesine dönmezse yüzün,
Gönlümde yıkıldı büstün sayarım.

Bir yangın sonrası gönül barkında,
Bir nehir çağlattın gözüm arkında.
Şimdi hicran varsa sevda şarkında,
Bir yeldin gönlümde, estin sayarım.

Yas çağrısı mı var kalbe dudaktan,
Kara haber aldım dört bir bucaktan.
Aşkım öksüz kaldı, düştü kucaktan,
Selâmı ve sabahı kestin sayarım.

Bir yaralı güle değsem aklımda,
Gece gündüz neredeysem aklımda;
İsyan etsem, boyun eğsem aklımda,
Sen bana kaderden derstin sayarım.

Hamit Hayal / Gönen / 22.05.201

Yüreğinden sen de yan bir alevde

Ne olur önüme çıkma bir daha,
Neyin varsa benden artık alıp, git.
Sen kendini layık gör de bir şaha,
En sonunda bir gölgeye dalıp, git.

Belki yine ben bu aşkı çilerim,
Sana sonsuz saadetler dilerim,
Bilmiyorum hangi mevsim ilerim?
İstersen içimde yara kalıp, git.

Bir hüzün bir elem, sitem kalansa,
Anlarsın sen bir gün dünyan talansa.
Seni sevdim, yeminim var yalansa,
Razıyım ben sen ömrümü çalıp, git.

Bir enginlik var mı aşkın çapında,
Aşka hudut çizmek zormuş yapında.
Ne himmet et ne ararım kapında,
Bir çıkmazda gözyaşımı salıp, git.

Her akışın bir kaderi durulmak,
Kaç yıl sürer dünya için kurulmak?
Demek buymuş kör kurşunla vurulmak,
Bundan sonra sende bir el olup, git.

Sevince ağlarmış anladım dev’de,
Hep saklandım gönül denen bir evde.
Yüreğinden sende yan bir alevde,
Bir gonca da gül misali solup git.

İlk hasret deminde an için için,
Bilmiyorum, bu ayrılık ne için?
Özün kan ağlamaz, yanmaz mı için,
Her çağında gözlerinden dolup, git.

Hamit Hayal / Gönen / 21.05.2014

Bilmiyorum, belki aşk bana küstü

Bir gündüz, olmadı bir akşamüstü,
Kapımı çalmazsan, ağlayacağım.
Bilmiyorum, belki aşk bana küstü,
Gönlümü almazsan, ağlayacağım.

Bir manası yok mu bensiz olmanın,
Ne hükmü var artık densiz olmanın?
Acısını çektim sensiz olmanın,
Benimle kalmazsan, ağlayacağım.

Boş vermişim artık yalan dünyaya,
Umutlar bağladım bin bir hülyaya.
Artık mutlu biten bir son rüyaya,
Benimle dalmazsan, ağlayacağım.

Her gün bir köşede sessiz, sedasız,
Geldi geçti günler sensiz, bedasız.
Nasıl çektin gittin bir gün vedasız,
Dönüp de gelmezsen, ağlayacağım.

İsterdim bir günde kapına varmak,
Kolay değil gönül dağını yarmak.
Bu gün sitem günü, sana yalvarmak,
Yüzüme gülmezsen, ağlayacağım.

Sensin beni böyle bir garip eden,
Her gece yalnızlar soruyor neden?
İçimde dert dolu, çürüyor beden,
Halimi bilmezsen, ağlayacağım.

Hamit Hayal / Gönen / 19.05.2014

Ya gözlerin, düştüğü an içime

Senin aşkın benzerse bir biçime,
Yine seni sever miydim ben içten?
Ne yangınlar düşer miydi içime,
Yine seni sever miydim ben içten?

Sel misali gözlerimden akışın,
Yetsin artık hicranlarla yakışın.
Bir karşılık bulur muydu bakışın,
Yine seni sever miydim ben içten?

Ya gözlerin, düştüğü an içime,
Yeni baştan girmişti can içime;
Der miydim ki tutuş ve yan içime,
Yine seni sever miydim ben içten?

Kavrulsam ne artık kendi yağımda,
Bu aşk bitti, kalmadı bir bağımda.
Seni sevdim ben en güzel çağımda,
Yine seni sever miydim ben içten?

Bütün ayrılıklar aşkın güzünde,
Mutluluğu ben aradım hüzünde.
Her sitemkâr gün battıkça yüzünde,
Yine seni sever miydim ben içten?

Ey yukarı mahalleden gelen kız,
Baş döndürür şu sende ki coşkun hız.
Yalnız olsam, sen bahtımda tek yıldız,
Yine seni sever miydim ben içten?

Hiç bildin mi hâli nedir açların,
Tahtın düştü, yıkıldı mı taçların?
Rüzgârlarda savrulsaydı saçların,
Yine seni sever miydim ben içten?

Hicranımı döktükçe ak kâğıda,
Ayrılık kor, hasret benzer ağıda.
Ben tükendim, geçti sevda çağı da,
Yine seni sever miydim ben içten?

Değil misin ağladıkça kan kusan,
Yeter gönlüm, bu sevdadan bık, usan.
Ey kahrımdan kudret alıp hep susan,
Yine seni sever miydim ben içten?

Hamit Hayal / Gönen / 18.05.2014

Gülün bir gün solduğunu unutma

Hayat nedir, baştan sona bir rüya,
Aşkın hüzün olduğunu unutma.
Hasret baki, bir tadımlık bu dünya,
Ömrün bir gün dolduğunu unutma.

Erişmek zor yüce gönül tahtına,
Gölge düşmez sadıkların ahtına.
Gün doğmazsa âşıkların bahtına,
Aşkın yarım kaldığını unutma.

Çilesi var yanmak için özlerin,
Neden hâlâ çözülmüyor sözlerin?
En sonunda beni yakan gözlerin,
Bir boşluğa daldığını unutma.

Ayağının altındaki zeminim,
Yıllar sonra gözündeki neminim.
Ben bu aşkın yarınından eminim,
Gariplerin güldüğünü unutma.

Demek ki sen ayrılıktan yanasın,
İstiyorsun gönlüm her gün kanasın.
Diyelim ki bir çözülmez manasın,
Yüce Hakkın bildiğini unutma.

Hicran yarasına değip ağlatan,
Bir çift gözde nehirleri çağlatan;
En sonunda bir hayale bağlatan,
Gülün bir gün solduğunu unutma.

Hamit Hayal / Gönen / 17.05.2014

Yakar seni dokunma yüreğimin koruna

Bahtiyarlık duygusu bırak kalsın özümde,
Yeniden bir kıvılcım çakma Allah aşkına;
Yollarını bekledim, fer kalmadı gözümde,
Bir durulmaz yaş olup, akma Allah aşkına.

Kasvetine razıyım, yalnız başımı eğse,
Elbet çözülecek sır, seni sevmeye deyse;
Bir tarifsiz tanımsız bağlanış mı, her neyse,
Yeniden hicranlarla yakma Allah aşkına.

Keseli yıllar oldu benden bir hoş selamı,
Duymadım dudağından aşka dair kelamı.
Unuttum ya gözlerin yeşil miydi, elâmı,
Sitem edip başıma kakma Allah aşkına.

Acırım sana dair kandığım her hülyaya,
İnancım bana zaten veda et der rüyaya;
Sevgilim bu son olsun, içimdeki dünyaya,
Gönül penceresinden bakma Allah aşkına.

Cevabım gözyaşımdır “Hiç sevdin mi?” soruna,
Yakar seni dokunma yüreğimin koruna.
Bir veda demidir bu, gitmiyorsa zoruna,
Ak göğsüne kızıl gül takma Allah aşkına.

Sevda kölesi miyim gözlerim hep hür günde,
Tükendim ben severek gönüllü bir sürgünde.
Her şey mazide kalsın, ne olursun bir günde,
İnsaf et be sevdiğim, yıkma Allah aşkına.

Bir ayrılık ya da bir veda de gözyaşıma,
Benim saadet denen şey gelmedi başıma.
Unutmak istiyorum ne olursun karşıma,
Bundan sonra bir daha çıkma Allah aşkına.

Hamit Hayal / Gönen / 16.05.2014

Bu şehirden çekip gitmek farz oldu

Efkârım var, yandı bende iç desem,
Bu şehirden çekip gitmek farz oldu.
Hükümsüzdür sevdamıza hiç desem?
Bu şehirden çekip gitmek farz oldu.

Yüreğimde çığlık olmuş sirenler,
Gurbet gurbet akıp gider tirenler.
Şimdi nerde düşlerime girenler,
Bu şehirden çekip gitmek farz oldu.

Neden benim ayrılığı dert eden,
Sevmediysen koy önüme bir neden.
İflah olmaz bir gün bana zulmeden,
Bu şehirden çekip gitmek farz oldu.

Gençlik gitti, geri kalan ömür az,
Gülü soldu sevdamızın, bitti yaz.
Bilmiyorum, neye değdi bunca naz,
Bu şehirden çekip gitmek farz oldu.

Hayal bitti, tükendi ya her hülya,
Sana kalsın sevdiceğim bu dünya.
Beni boş ver, gördüm derim bir rüya,
Bu şehirden çekip gitmek farz oldu.

Yıllar yılı ahvalim ne bilmeyen,
Hatır sormaz, gözyaşımı silmeyen;
Bir vefasız, bahtıma hiç gülmeyen,
Bu şehirden çekip gitmek farz oldu.

Neye yarar yüzündeki tül artık,
Cemalinde güneş battı, kül artık.
Bülbül hicret etti, soldu gül artık,
Bu şehirden çekip gitmek farz oldu.

Hamit Hayal / Gönen / 14.05.2014

Sonsuzluk demine bir gün dalınca

İsterdim ki seni bana yazsın Hak,
Ömrüme ebedi an olur muydun?
Gün gelip düşünce saçlarıma ak,
Kırık aynalarda can olur muydun?

Başkaydın sevdaya beni salınca,
Ben sen de bulmuştum aşkı yalınca.
Sonsuzluk demine bir gün dalınca,
Damarımda coşan kan olur muydun?

Neden gönlüm seni böyle süslerde,
Kaybolurum, yol bulamam sislerde.
Bir gün körelirim, biter hislerde,
Sen benim şöhretim, şan olur muydun?

Nice duygularım bağlar kökünce,
Sana sevdam enginlerden gökünce;
Zaman zemin, hayallerim çökünce,
Benim sağım solum, yan olur muydun?

Aşkım bir armağan, hatıra sakla,
Ne gıybet ederim sormam ne hakla.
Her gece her gündüz düşünce akla,
Dilimde bir hüsnü zan olur muydun?

Dokunmak isterken yüzünde tüle,
Yüreğimden yandım döndüm bir küle.
Sen benim gözümde benzerken güle,
Gönlümde sultanım, han olur muydun?

Hamit Hayal / Gönen / 03.05.2014

İlk gözyaşın pişmanlığın özüdür

Bütün hislerimde derdi var aşkın,
Artık tel tel dökülmede saçlarım.
Bir derde tutuldum, boyumdan aşkın,
Tahtım düştü, viran oldu taçlarım.

Bir sen vardın içimde ki eğilim,
Artık bilmiyorum neye meyilim.
Bittim artık, bende o ben değilim,
Günahım ne, nedir benim suçlarım?

Sen yok idin, hasretine ıraktım,
Aşkın okulunda bir gün çıraktım;
Sevdam tutkum neyim varsa bıraktım,
Yenildim ben, hayal benim güçlerim.

İlk gözyaşın pişmanlığın özüdür,
Ne gördüyse gönlümüzün gözüdür.
Beni yıkan, ”Seni sevdim”; Sözüdür,
Bırak kalsın, alınmasın öçlerim.

Bir dua misali dilimde okun,
Hisset beni, yüreğime gel dokun.
Bin yıllık yollardan çağırsa kokun,
Bitti artık diyar diyar göçlerim.

Hamit Hayal / Gönen / 05.04.2014

Search
Advertisement
Uyarı
Yayınlanan yazıların tüm hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun telif haklarına ilişkin hükümlerine göre Hamit Hayal’e aittir.Alıntı yapılan yazı, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir
Yazılarımızın bir kısmına Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz
Sayfalar
Son Yazılar
Slideshow
Gallery
1974 1975 4_0 3_0 2_0 6
memurlar.net
Tarihte Bugün

Tarihte Bugün v.8.0
NewStatPress
Visits today: _
UserOnline
1 User Browsing This Page.
Users: 1 Guest
Arşivler
Son Yorumlar