Kalem bana hüzün yazdı sevdiğim

Bu seni sevmekle tadılmış acı
Başka bir hâl aldı, azdı sevdiğim.
Mihnetten ağırmış sevdanın tacı
Halem bana hüzün yazdı sevdiğim.

Nice feda ettim gözlerden nuru
Yağmurlar çekildi, çöllerden kuru.
Günahtan beriydi, özümden duru
Lalem bana hüzün yazdı sevdiğim.

Aşkın günahından uzak ve aksan
Nedamet getirmem bir ömür yaksan.
Anlardın sen beni, yüzüme baksan
Alem bana hüzün yazdı sevdiğim.

Yine de hapsettim dilimde zemi
Bir serapta esir ömrün her demi.
Beklesem döner mi giden o gemi
Malem bana hüzün yazdı sevdiğim.

Bir ümit vermedin inleyen seste
Nağmeler isyanda, kırgındır beste.
Hasretim gönlümde sevmekle meste
Nalem bana hüzün yazdı sevdiğim.

Her seher vaktinde gözyaşımla yur
Ne diner bu hasret ne bir gün uyur.
Hükmünle amel et, bir ferman buyur
Kalem bana hüzün yazdı sevdiğim.

Hamit Hayal / Gönen / 14.06.2016

Sen beni hep böyle özler bıraktın

Hep ayrılık hikâyesi dinleyen
Yüreğimde nice izler bıraktın.
Şimdi hatıramda sessiz inleyen
Bir türlü çözülmez gizler bıraktın.

Elbet biz değiliz kaderi yazan
Hasretin bir yangın misali azan.
Ömrün bu deminde yine bir hazan
Gönül kapısında güzler bıraktın.

Ayrılık ve ölüm, birini beğen
Var mıydı bir sebep, neydi şu değen?
Her biri bir sitem, başımı eğen
Kalbime yazılmış sözler bıraktın.

Dilimden düşmez sevdamın marşı
Engin hasretim var, titretir arşı.
Ya benimle birsin, ya bana karşı
Her biri bir alev, közler bıraktın.

Aşkta ne olduysa, o bana olan
Bir gülü sevmiştim, zamansız solan.
Hayal perdesinde ufkuma dolan
Sanki bir ummandan gözler bıraktın.

Nice dileğimi saysam hiç bitmez
Sevgi bu zamanla eskimez yitmez.
Hayalin bir türlü gözümden gitmez
Sen beni hep böyle özler bıraktın.

Hamit Hayal / Gönen / 12.06.2016

Alıştım ben sana yaralı hüzün

Bu aşkın baharı sen olacaksan
Bitmesin bu hayat, hep böyle sürsün.
Gözümden gönlüme sen dolacaksan
Bitmesin bu hayat, hep böyle sürsün.

Nefsimin hevesi, hevası gibi
Öylesin, ruhumun devası gibi.
Sonsuz ümit, ömrün nevası gibi
Bitmesin bu hayat, hep böyle sürsün.

Kapılmak kaderse aşkın çarkına
Yaş dolsun istemem gözün arkına.
Sadet buyurursan gönlün barkına
Bitmesin bu hayat, hep böyle sürsün.

Ne zaman yandım ben bir engin özle
Gönlümün alevi görülmüş gözle.
Baş tacı ettiysen en yüce sözle
Bitmesin bu hayat, hep böyle sürsün.

Bir bahar değmezse, gülmezse yüzün
Bahtıma düşmekmiş kaderi güzün.
Alıştım ben sana yaralı hüzün
Bitmesin bu hayat, hep böyle sürsün.

Sen beni etsen de kurbanı hiçin
Isınmaz değil ya sevgimle için.
Razıyım ben seni sevdiğim için
Bitmesin bu hayat, hep böyle sürsün.

Hamit Hayal / Gönen / 11.06.2016

Her hayal peşinde bir koşan olur

Kader hasretimi düşünce kayda
Gönül defterinde bir nişan olur.
Her seven vuslata ermez, ne fayda
Kimi ölür kimi bir Zişan olur.

Evet, sevmek iyi güzel ve hoşta
Yalnızım, bıraktı beni o boşta.
Bir gün yakalarsın, peşinden koş ta
Her zoru muhakkak bir aşan olur.

Var ise hasretin ile gel bana
Dokunsun gönlünden esen yel bana.
Bir gün bağlayıp ta bunca bel bana
Deryalar misali bir taşan olur.

Hasreti yazdı da aşk bende nama
Gönül duçar oldu bir sonsuz gama.
Ömrün yırtığına ararken yama
Her heva heveste bir şaşan olur.

Keşke bilse hasretimin adını
Nasıl sevdim bilmem ben o kadını?
Kimi hüzzam bulur aşkın tadını
Kimi benim gibi perişan olur.

Bir ömür sürse de sonuna varış
Hep böyle hüzünle bitmez her yarış.
Kaderine küsme, kendinle barış
Her hayal peşinde bir koşan olur.

Hamit Hayal / Gönen / 09.06.2016

Yakan anılardan başka nesin sen?

Vefası olmayan bir el misali
Bakan anılardan başka nesin sen?
Dünyada var mı bir aşkın visali
Yakan anılardan başka nesin sen?

Kırılan kalbimle say beni sakat
Yokluğun koymadı bende bir takat.
Ben seni hep sevdim, sevgili fakat
Sıkan anılardan başka nesin sen?

Ne zaman ömrüme düştün bir hazan
İçimde kaynar bir alevden kazan.
Böyle dilemiş ki bahtımı yazan
Yıkan anılardan başka nesin sen?

Son böyle olmazdı, tutsan elimi
Gözümde çağlayan bir güz selimi?
Yıllar sonra bile hâlâ belimi
Büken anılardan başka nesin sen?

Bu dünya değmez ya gönül erine
Ne koysam olmuyor senin yerine.
Sonunda hüzün var, beni derine
Çeken anılardan başka nesin sen?

Neden bahsedersin, hangi çözümden
Alıp götürdüğün yeter özümden.
Her gün bir damla yaş olup gözümden
Akan anılardan başka nesin sen?

Hamit Hayal / Gönen / 05.06.2016

Gönlümde bir yere düşen Trabzon

Maliksin sır denen yüce saklıma
Ey gönül yurdumda gülşen Trabzon.
Hasret alevinde her gün aklıma
Ne zaman kavrulsam düşen Trabzon.

Belki hiç solmayan ilk o gül tacım
Bir şuh kahkahaydı gönül ilacım.
Orda ilk hasretim, orda ilk acım
Onulmaz yaramı deşen Trabzon.

Ölüm elbet yalnız bedenler için
Hep kördüğüm derim nedenler için.
Bir aşk bu, bahta tac edenler için
Bir sonsuz kahkaha neşen Trabzon.

Rengin hatıralar var, nice anım
Aklıma düştükçe yanmaz mı canım.
Sağımda zor gurbet, hicran sol yanım
Ne olur bir mektup döşen Trabzon.

Ömrü var bu şehrin sevda ağımda
Kalbi tutkularım, kopmaz bağımda.
Aşkın düş mevsimi, gençlik çağımda
Gönlümde bir yere düşen Trabzon.

Hamit Hayal / Gönen / 02.06.2016

Belki hiç olmadı bildiğin şehir

Senin bu hasretle kopmaz mı bağın
Bir güzelle kavl-i karar gibisin.
Bir kader hükmü mü, hüzün her çağın
Her Mayıs bir gülü arar gibisin.

Ey gönlüm kederler içinde ilen
Kimsin sen, var mı bir adını bilen?
Belki bitmeyecek bir ömür çilen
Hep böyle bir yara sarar gibisin.

Hayal et bu aşkın rengini mor da
Her seven yanar bir kızılda, korda.
Bir gönül kapısı açmak hep zorda
Sanki yüce dağlar yarar gibisin.

Hazan değip, hüzünlerle solmayan
Hangi gül var bir gün yeri dolmayan?
Yıllar sonra bile senin olmayan
Bir yarin zülfünü tarar gibisin.

Hüzün çiçekleri Mayısta açar
Bir gölge düşlersin, o senden kaçar.
Aşkın mevsiminde kalmış ta naçar
Bu aşka verilmiş zarar gibisin.

Kader bu, düşünü etmişte tehir
Hüzün yüreğinde bir arsız nehir.
Belki hiç olmadı bildiğin şehir
O şimdi nerdedir, sorar gibisin.

Hamit Hayal / Gönen / 28.01.2016

Döner bir gün mevsim, gelir geçer yaz

Söyle bir hasret mi başını eğer
Neden böyle dolup taştı gözlerin?
Sanki yüreğine bir hüzün değer
Her yağmur sonrası yaştı gözlerin.

Sisli ülkelerden gel zengin çağa
Zaman bende saklı, bir rengin çağa.
Artık yol varmıyor o engin çağa
Sanki bir zor mevsim, kıştı gözlerin.

Bir meçhul hikâye öncesi için
Ardına düşmeye değer mi hiçin?
Yine hüzün dolu, sevdiğim niçin
Vermiyor bir türlü muştu gözlerin.

Ummanlar çalkayıp, hoş edip seri
Sormazlar mı bir gün kimin eseri?
Uğrunda mahvolmuş bunca serseri
Allah için elbet hoştu gözlerin.

Sen tattım sanırsın her aldıkça haz
Neden sonsuz değil bunca eda, naz?
Döner bir gün mevsim, gelir geçer yaz
En son gördüğümde boştu gözlerin.

Hamit Hayal / Gönen / 25.05.2016

Benim kaderime yazdın da hüzün

Ne bana uzaksın ne bana yakın
Sorgun bakışlarda seni aradım.
Gözlerimde yaş var, hissimde akın
Yorgun bakışlarda seni aradım

Hani yıllar önce bir gül çağında
Sen benim kalbimde, ben aşk ağında.
Şimdi ne sen kaldın, ne bir bağında
Durgun bakışlarda seni aradım.

Mağrurdu her halin, attığın çalım
Ne tat kaldı aşkta şimdi ne alım.
Hasret yüreğimde bir azgın yalım
Dargın bakışlarda seni aradım.

Yıllarca yaşarken sen her anımda
Kalbim elem duydu, yandı canımda.
Şimdi beraberiz, hüzün yanımda
Sargın bakışlarda seni aradım.

Benim kaderime yazdın da hüzün
Hep başka ağladı bu şehir güzün.
Hayal perdesine düşerken yüzün
Vurgun bakışlarda seni aradım.

Hamit Hayal / Gönen / 24.05.2016

Ben sende ararken gerçek kendimi

Bende bir zamanlar gül idim handan
Soldum da kapında belki kaç kere.
Kalbimle hissettim, ağladım candan
Doldum da kapında belki kaç kere.

Ayrılık yol verir gönlümde telden
Rüzgârı dinledim, ses aldım yelden.
Bir farkın kalmadı sevdiğim elden
Geldim de kapında belki kaç kere.

Bu anı kalbinde hatıra sakla
Ararım seni hep, bilmem ne hakla.
Bir deli histir bu, düşünce akla
Güldüm de kapında belki kaç kere.

Ayrılık ağlatıp, hasret yendi mi
Aklıma düşersin sen aşk dendi mi.
Ben sende ararken gerçek kendimi
Buldum da kapında belki kaç kere.

Hüznün başka yakar, içimde narın
Kahreden bir vurgun eldeki varın.
Bu hasret biter mi, dön desem yarın
Öldüm de kapında belki kaç kere.

Hamit Hayal / Gönen / 22.05.2016

Gözünde yaş benim, ağlarsan eğer

Maziye dalarda, anarsan dünü
Gözünde yaş benim, ağlarsan eğer.
Yıllar sonra yine bir hasret günü
Gözünde yaş benim, ağlarsan eğer.

Hayat bu ağlatır bizi bir yerde
Hisler diyarında, sisten bir perde.
Bir gönül ufkunda, bilmeyiz nerde
Gözünde yaş benim, ağlarsan eğer.

Ne seni unuttum ne bana eldin
Belki bir fırtına ya da bir seldin.
Sen bana bu aşkta hep ağır geldin
Gözünde yaş benim, ağlarsan eğer.

Sevmek bir vaaddi, bir verilmiş söz
Ne gönül bıraktın bende sen ne göz.
Küllensin, kalmasın o alevden köz
Gözünde yaş benim, ağlarsan eğer.

Bu gönül değil o gafletle şaşan
Sırrını çözmüşüm, zamandan taşan.
Artık bir manasın, maddeyi aşan
Gözünde yaş benim, ağlarsan eğer.

Hamit Hayal / Gönen / 18.05.2016

Geri döndü içimdeki güz bugün

Sen ki benim kaderimde bir ilktin
Beni bunca mahrum ettin ilimden.
Yaş misali gözlerimde biriktin
Hiç düşmedin yıllar yılı dilimden.

Yıllar sonra bile hâlâ yanarım
Sen ki yorgun yüreğimin gülüydün.
Ne zaman bir hayal görsem kanarım
Belki de sen bir sevdanın külüydün.

Gözlerini bir serapta su sandım
Şöyle dön de bir bak nolur geriye.
Bil ki seni sevmekten de usandım
Gönlüm nasıl kanar bir boş periye

Sen mutlu ol, acılardan uzak kal
Bende kalsın gözyaşlarım ve acım.
İflah etmez bu bendeki mecnun hâl
Senden başka hiç olmadı baş tacım

Aşkı anlatmıyor artık heceler
Bilen bilir, hüzünlerde yanarken.
Şimdi daha uzun kara geceler
Kimse görmez yüreğimi kanarken.

Bu çileyi senden başka kim anlar
Bir sitemde gönder beni, üz bugün.
Bırak kalsın ruhumdaki hicranlar
Geri döndü içimdeki güz bugün.

Hamit Hayal / Gönen / 09.05.201

Aşkın gerçeğinde yalnız sen varsın

Kalbimi okşayıp bir sözle alan
Aşkın gerçeğinde yalnız sen varsın.
Hakikat bildiğim ne varsa yalan
Aşkın gerçeğinde yalnız sen varsın.

Seni sevmek bahar taşır özüme
Yine bir sevda ol, görün gözüme.
Nice zorlukları koştum çözüme
Aşkın gerçeğinde yalnız sen varsın.

Ne olmuş yılları ettimse feda
Aşkın yükümünce her sevmem eda.
Bugün sarhoşluğa ederken veda
Aşkın gerçeğinde yalnız sen varsın.

Gözlerin içimde akan bir nehir
İsterse yıkılsın varsın bin şehir.
Sensizlik deminde yaşamak zehir
Aşkın gerçeğinde yalnız sen varsın.

Yıllarca dinledim hicran sesini
Sen oldun ömrümce aşkın esini.
Sevdim desem bu dünyanın nesini
Aşkın gerçeğinde yalnız sen varsın.

Sen yoksan var olan her şey bir hiçte
Yaşamak ümidim kalmadı içte.
Bana tattırdığın sonsuz sevinçte
Aşkın gerçeğinde yalnız sen varsın.

Hamit Hayal / Gönen / 08.05.2016

Her mevsim sen baharınla, güzünle

Bin ümitle beklediğim çözümü
Çalıp giden yıllarımı katmışım.
Ben bu aşkın gözyaşına özümü
Alıp giden yıllarımı katmışım.

Her şey şimdi erilemez biçimde
Tükenmişim, varlığımla hiçim de.
Her biri bir dert misali içimde
Kalıp giden yıllarımı katmışım.

Bu âlemde düştüm de bir loşluğa
Sarhoş dedim ruhumdaki hoşluğa.
Sanki meçhul, hiç dolmaz bir boşluğa
Dalıp giden yıllarımı katmışım.

Ölme derim kalbimdeki yüzünle
Her mevsim sen baharınla, güzünle.
Her biri bir iflah etmez hüzünle
Dolup giden yıllarımı katmışım.

Bin ümitle beklediğim çözümü
Çalıp giden yıllarımı katmışım.
Ben bu aşkın gözyaşına özümü
Alıp giden yıllarımı katmışım.

Hamit Hayal / Gönen / 30.04.2016

Zaman bize bir günde gül bırakır

Bu yerlerde bozkır ıssız ve engin
Gün altında ne kalpleri yakarken.
Bir yerlerde bir tarih var ve zengin
Ne zamanlar gördüm düne akarken.

Tarih der ki sayfasının birinde
Ne sıradan yaşam burada ne sorun.
Güzel yüzler gül saçarmış şirinde
Makam, mevki, mansıp ya da ne orun

Kim aşina, kiminin bir bildiği
Ulu atam şimdi çekmiş bir perde.
Kim ne bilsin hatıramdan sildiği
En görkemli yüce dağlar bu yerde

Bu yer ruhun ötelere erdiği.
Aslında dün başlamakta biterken.
Bir hasrettir bize geri verdiği
Kimse kalmaz bugün dünü iterken.

Diriliş var yine belki yakında
Bozkırların zor çağrısı rüyamda.
Yine Türk’ü gördüm kutsal akında
Kalbin bir hoş ağrısı var rüyamda.

Anladım ki kapılınca bu sele
Zaman bize bir günde gül bırakır.
Olmak ya da olmamakmış mesele
Ya da yakar bir günde kül bırakır.

Hamit Hayal / Gönen / 24.04.2016

Rengin gözlerinde kalır yol yarım

Yine hüzün yüklü bugün de gülüm
Duygularım yenik, hislerim hasta.
Bu yangın sonrası bir avuç külüm
Sen bensiz yaşarken, ben sensiz yasta

İkna etmez beni aşkın güyası
Yalnız elem verir yorgun ruhuma.
Artık celbetmiyor aşkın rüyası
Bundan sonra benden bir gülüş umma.

Gözlerim gönlünde bahara ersin
Verecek ümidim kalmadı hiçten.
Bilmem bendeki bu hale ne dersin
Mümkün mü ağlamak bir daha içten?

Ne günü sayarım artık ne bir ay
Takılmış kalbimde bir yere adın.
Sevdinse inanma, “Bu bir düştü.” Say.
Yaktı demeliydim beni bu kadın.

Kalbim irkilirde bazen bir sesten
Rengin gözlerinde kalır yol yarım.
Aşk üstüne var mı söyle bir besten
Hep seni hisseder, seni duyarım.

Belki kaderi bu gülden ecenin
Gönlümde ummanlar çağlatan peri.
Neden yalnızlığı zor bu gecenin
Kapından döndüğüm o günden beri.

Hamit Hayal / Gönen / 13.04.2016

Bütün hayallerde sen varsın, neden?

Belki ömür kısa, belki hayat boş
İsterdim ki hiç bitmesin rüyamız.
Ara gönlüm bir cemalde, ona koş
İsterdim ki hiç bitmesin rüyamız.

Kimi yaşar bir kaderi, dert eder
Bir çıkmazda yıllar yorgun, gün heder.
Geri kalan ya hüzündür ya keder
İsterdim ki hiç bitmesin rüyamız.

Şu anda aklıma düştün de bir an
Seninle kurduğum dünyamız viran.
Gözümde yağmurlar, gönlümde niran
İsterdim ki hiç bitmesin rüyamız.

Artık bağlamıyor hayata bağın
Yine bir can aldı içtiğim ağın.
Anladım, bir yanı eksik bu çağın
İsterdim ki hiç bitmesin rüyamız.

Bu veda deminde vurgunlara pes
Bir yelsin gönlümde sonsuz, sessiz es.
Zihnimde yerleşti kaldı o hoş ses
İsterdim ki hiç bitmesin rüyamız.

Adının geçtiği anı düş eden
Aşkıma ruh oldun, sevgime beden.
Bütün hayallerde sen varsın, neden?
İsterdim ki hiç bitmesin rüyamız.

Hamit Hayal / Gönen / 12.04.2016

Münzevi bir halin bu son çağında

Bir gurbet deminde aklıma düştün
Çözülmez bir bağla bağlardın şimdi.
Desem ki bir rüya ya da bir düştün
Söyle nice gönül dağlardın şimdi.

Feleğe kahrettim, gitti zoruma
Yine bin bir kuşku düştü soruma.
Bir aman vermeden hiçbir yoruma
Bir nice fayda mı sağlardın şimdi?

Bak benimle bir tuttuğun denklere
Bir ömür mü verdin, girdin cenklere?
Gönül mahkûm desem leyli renklere
Deli divane mi çağlardın şimdi?

Sanki yürüdüğüm bir meçhul yöndü
Ne dindi bu alev ne bir gün söndü.
Desem ki ak iken talihim döndü
Benle bir gönül mü eğlerdin şimdi?

Neden esirim ben bu aşk ağında
Bir türlü kopmuyor gönül bağında.
Münzevi bir halin bu son çağında
Sende benim gibi ağlardın şimdi.

Hamit Hayal / Gönen / 09.04.2016

Seni sevmek bana haram

Sormuyorsun bir hâl hatır
Hüzün kaldı, ben tükendim.
Okudum ben satır satır
Cüzün kaldı, ben tükendim.

Dağılmıyor kafamda pus
Sus sevdiğim ne olur sus.
Ne hâl koydun bende ne us
Sözün kaldı, ben tükendim.

Sevdan ağır, aşkın çile
Düşmüşüm ben dilden dile.
Benzettim bir gonca güle
Nazın kaldı, ben tükendim.

Şimdi bir ömür anımda
Taşıyorum hep yanımda.
Kader yazmış ta alnımda,
Yazın kaldı, ben tükendim.

İyileşmez, derin yaram
Seni sevmek bana haram.
Aklımda gözleri karam
Yüzün kaldı, ben tükendim.

Hamit Hayal / Gönen / 06.04.2016

Seni sevmek kader hükmünde ise

Bu aşk yaktı beni, döndürdü küle
Bir açılmaz kapı çalmış gibiyim.
Nicedir düşmüşte hüzün bir güle
Kendimi boşluğa salmış gibiyim.

Günah bana ait, müsterih olun
Zihnimde bir resim misali solun.
Adına aşk denen en uzun yolun
Daha en başında kalmış gibiyim.

Altından ne çıkar bir gör kazınca
Hasret böyle bir şey, zordur azınca.
Şimdi anladım ben kader yazınca
Hayattan dersimi almış gibiyim.

Yıkılır bir gamdan her gönül eri
Meçhulsün gittiğin o günden beri.
Hüznümde gölgesi olan ey peri
Dillerim söylemez, lalmış gibiyim.

Her şey geldi geçti, kaldı kaç anı
Yanmaz mı insanın sevince canı?
Bu aşkın belki de bugün zor yanı
Her şeye yabancı olmuş gibiyim.

Seni sevmek kader hükmünde ise
Neden yollarımız büründü sise?
Kalbimde bir hüzün, gözümde çise
Eski bir hayale dalmış gibiyim.

Hamit Hayal / Gönen / 04.04.2016

Aklımı azat et, hissimden el çek

İçimde birikmiş arsız közlerden
Seni yakacağım bir zaman gelir.
Engin denizlerin rengi gözlerden
Bir gün akacağım bir zaman gelir.

Ne var sende beni sana bağlayan
Yenilmez duygular bende çağlayan.
Kalmaz senden başka gönlü ağlayan
Yenip, yıkacağım bir zaman gelir.

Bir gece ansızın düşsem rüyandan
Güzelim kalmaz bir farkın üryandan.
Virane ettiğim gönül dünyadan
Çekip çıkacağım bir zaman gelir.

Sevdanın sitemi, aşkın nazından
Vazgeç artık hasretimin hazzından.
Bir türlü gelmeyen düşler yazından
Elbet bıkacağım bir zaman gelir.

Aklımı azat et, hissimden el çek
Ben artık tükendim, bu derdi sen çek.
Bir gün hayalini sanıp ta gerçek
Kurşun sıkacağım bir zaman gelir.

Hamit Hayal / Gönen / 23.03.2016

Aşkın ilhamını çaldın özümden

Her çileden ağır, beter bu hasret
Bir türlü kalkmadı kar senden sonra.
Bir ömrün kahrı bu, yeter bu hasret
Sadece bir hüzün var senden sonra.

Gönlümü tarumar eden yel oldun
Bazen gözlerimden akan, sel oldun.
Uzaksın sen bana, şimdi el oldun
Neyleyim dünyayı yar senden sonra.

Ne gece laf tutar, ne gün şahane
Nereye baktıysam hep bir bahane.
Bir ömür istedin benden, daha ne
Söndü içimdeki kor senden sonra.

Bir fasl-ı kahırdır belki bu ara
Kolay kapanmıyor açtığın yara.
Hep böyle etin de ufkumu kara
Yaşamak bu halde zor senden sonra.

Kalmadı ümidim, kestim çözümden
Diner mi bu yağmur artık gözümden.
Aşkın ilhamını çaldın özümden
Yazılsa ne yazar yır senden sonra?

Hamit Hayal , Gönen / 12.03.2016

Search
Advertisement
Uyarı
Yayınlanan yazıların tüm hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun telif haklarına ilişkin hükümlerine göre Hamit Hayal’e aittir.Alıntı yapılan yazı, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir
Yazılarımızın bir kısmına Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz
Sayfalar
Son Yazılar
Slideshow
Gallery
1974 1975 4_0 3_0 2_0 6
memurlar.net
Tarihte Bugün

Tarihte Bugün v.8.0
NewStatPress
Visits today: _
UserOnline
1 User Browsing This Page.
Users: 1 Guest
Arşivler
Son Yorumlar