Çal kapımı gir içeri, kedersen

Seni anlatacak bin bir desenin
Özünden meali dermek günah mı?
Bir türlü çözülmez esrarın senin
Senin bu haline ermek günah mı?

Ayrılık var kaderin bir cüzünde
Senin olsun derim aşkta, hüzünde.
Her anı bir ağıt şu yeryüzünde
Sevgimi önüne sermek günah mı?

Çilekeş dallarda kızıl kiraz mı
Nesin sen, beklenen yazdan bir haz mı?
Ne kaldı sevginden geri, biraz mı
Sana bir nasihat vermek günah mı?

Bir gün bulamazsın sen beni bil de
Gel konuş benimle, hicranı sil de.
Dokunan ne varsa dudakta, dilde
Bu nazenin hali yermek günah mı?

Çal kapımı gir içeri, kedersen
Hükümdür ömrümce emrin ne dersen.
Sen beni hep böyle mahzun edersen
Sonrası meyhane, girmek günah mı?

Hamit Hayal / Gönen / 07.10.2018

Yeniden yanmanın adıdır hüzün

Yolumu kapattın kara sislerle
Açılır sanmanın adıdır hüzün.
Özünde sen olan vurgun hislerle
Hayale kanmanın adıdır hüzün.

Hep böyle yakarmış, bilirim korda
Günahı bendedir, kaldıysam zorda.
Uzak dur ahımdan, hep kalda orda
Yeniden anmanın adıdır hüzün.

Yapmazsan yanarsın hesabı ince
Bir hikaye gibi gel geç nevince.
Sevdamı güz değmiş bir boş sevince
Yeniden banmanın adıdır hüzün.

Aklın varsa ırak kal da bir hiçten
Uzaksın seneler var ki sevinçten.
Derin bir ah çekip, kahredip içten
Yeniden yanmanın adıdır hüzün.

Hamit Hayal / Gönen / 16.09.2019

Sükût-u hayal bu ömründen aşan

Kördüğüm misali zincire vurdum
Bitsin artık, sevme dedim kalbime.
Onun için başka bir dünya kurdum
Gitsin artık, sevme dedim kalbime.

Gerçeği görmek var öze bakınca
Anladın, zor bu hal aşkın yakınca.
Gönül meyyus oldu, gözler akınca
Yetsin artık, sevme dedim kalbime.

Aşka mı uzakmış, sevmeye tokta
Demek ki özünde bana yer yokta.
Vurgun hallerine koyda bir nokta
İtsin artık, sevme dedim kalbime.

Aşkın gözyaşında sen sence yun da
Çözülmez bir sır mı, ne varsa bunda.
Umuda veda et eriyen mumda
Yitsin artık, sevme dedim kalbime.

Ne titrin güç verdi ne aldığın şan
Sükût-u hayal bu ömründen aşan.
Vefa bilmez zalim, seni perişan
Etsin artık, sevme dedim kalbime.

Hamit Hayal / Gönen / 27.06.2018

Ben zalim hükümü sana bıraktım

İstersen ümit ver, yeşert yeniden
En derin kökümü sana bıraktım.
Bu aşk öldü desem, çağlar mı diden
Karar ver, sökümü sana bıraktım.

Yanlış mı kurduk biz saati başta
Bir gaflet uykusu belki her yaşta.
Engin ol âlemde, sınırlar aş ta
Yerimi gökümü sana bıraktım.

Şafak mı, atılan her zalim oktan
Yara almasaydı, sökerdi çoktan.
Yeni ruh üflersen bu aşkı yoktan
Kalıba dökümü sana bıraktım.

Bir bitmişlik hali ve keder sonra
İlk vurgun, ilk yara, ilk heder sonra.
Düşün ki gidersen gül ne der sonra
Sen taşı, yükümü sana bıraktım.

Seni bilmek güzel ve sevmek hoşta
Nereye baktıysam gözlerim boşta.
Aşkın çıkmazında en zor yokuşta
Ben zalimi hükümü sana bıraktım.

Hamit Hayal / Gönen / 19.06.2018

Bir gül kadar güzel, elvanın hoşta

Kaderdir ruhuma kıldığın nazar
Ümitle daldığım gözlerin etmez.
Bütün dünya benim olsa ne yazar
Sevdalar aldığım gözlerin etmez.

Aşkı keşfetmeme vesile olan
Hayal perdesinde sen varsın solan.
Aşkın mevsiminde hicranla dolan
Tükenip kaldığım gözlerin etmez.

Ya yaşat yeniden ya öldür yazı
Sitem mi yüklüdür her gülün nazı?
Düşündüm maddenin manasız hazzı
Meftunu olduğum gözlerin etmez.

Benimle yıpranan yıllar dayansın
Cezamdır çekerim, kalbimde yansın
Dünyada en güzel şeyden bir zansın
Sararıp solduğum gözlerin etmez.

Bir gül kadar güzel, elvanın hoşta
Benimle gül nolur, benimle coş ta.
Gidenin ardından dalmışta boşta
Bir ıslık çaldığım gözlerin etmez.

Hamit Hayal / Gönen / 09.06.2018

Oysa gerçek kader denen çizimde

Bir bahardır sevmek belki yâdında
Meftun olur canan için can işte.
Varsın olsun aşkın hüzün tadında
Gerçek değil, bir hayale kan işte.

Yine döndün söz verdiğin ahtından
Bir yel esti, demek düştün tahtından.
Yıllar yılı gün görmeyen bahtından
Şikâyet et her dem kül ol, yan işte.

Gölge ol sen vuslat için izimde
Ben bu aşkı büyütmüşüm dizimde.
Oysa gerçek kader denen çizimde
Her şey sanki vurgun yemiş san işte.

Gülün bana, kaderim siz olunda
Çok isterdim tutunmayı kolunda.
Say ki beni bir mecnunun yolunda
Ömür nedir, bir tadımlık an işte.

Gül vefasız, kıymet bilmez peride
Anladım ki bir gün dolmaz yeri de.
Dönüp baktım, bu dünyadan geride
Ne mi kaldı? Bir virane han işte.

Hamit Hayal / Gönen / 22.05.2018

Zaten ağlatırsın, sen hep busunda

Ne kaldı geriye gülün nazından?
Say ki bir divane, del ettin beni.
Sevda baharından, aşkın yazından
Bir günde koparıp el ettin beni.

Bir manası aşkın kaldı mı desen
Ne o gün gelecek artık ne de sen.
Şu yüce, yol vermez dağlardan esen
Arzusuz, emelsiz yel ettin beni.

Kader mi, özüne bakmalı asıl
Cevapsız kaldı her neden ve nasıl.
İlkinde kim vardı, sonda kim vasıl
Ummandan ummana sel ettin beni.

O mağrur başını bir gül eğince
Senin bu hallerin gönlüm neyince?
Sanki isyankâr bir mızrap değince
Hicrandan inleyen tel ettin beni.

Zaten ağlatırsın, sen hep busunda
Vurgunum, öyle say beni pusunda.
Çözülmez, kördüğüm saklı usunda
Ruhumu öldürdün, çöl ettin beni.

Hamit Hayal / Gönen / 18.05.2018

Bu sensiz kaçıncı bahar ya da yaz

Bu sensiz kaçıncı bahar ya da yaz
Zaman hiç durmadan akıyor annem.
Renkler mi derbeder, kirli mi beyaz
Bülbülde bir garip şakıyor annem.

Öksüzün halini müşküldür bilmek.
Keşke mümkün olsa hasreti silmek
Hayat yüreğimde bir arsız ilmek
Tutmuyor elimden, yıkıyor annem.

Anne hasretim mi, sonsuz bağlarda
Gök kubbem yıkıldı, göçtü dağlarda.
Kalbimde her an bir hicran çağlarda
Aklım şu ölüme takıyor annem.

Hiç maya tutmaz mı ümidin dölü
Hissim vurgun yemiş, sevincim ölü.
Kaç yıl oldu sensiz hasretin çölü
Bir zalim serapta yakıyor annem.

Yolların yokluğa aktığı yönde
Gül bana yeniden yüzünü dön de.
Kalbim mutman idi sen varken önde
Her şey bir manaya bakıyor annem.

Hamit Hayal / Gönen / 13.05.2018

Elife ram olmuş ötresindesin

Yine hüzün değdi şu hallerime,
Sevgilim, bu aşkın neresindesin?
Bir mana versen de suallerime
Gözümden dökülen katresindesin.

Şimdi biraz titrek alevde ünün
İnkâr etsen bile benleydi dünün.
Şunun şurasında zevalde günün
Bir adım sonraki metresindesin.

Dağıttın saçını verdinde yele
Esrarın dokundu hicrandan tele.
Varlığın bir hayal, yol gurbet ele
Aşkın nakşedilmiş portresindesin.

Sen her serzenişi isyanım san da.
“Bitsin bu ayrılık” Diyor lisanda.
Bir bahar düşüm var bu son nisanda
Elife ram olmuş ötresindesin.

Hamit Hayal / Gönen / 27.04.2018

Hasretimin anayurdu

Kırık kalbin melaline
İnce batan şiirsin sen.
Aşkın sonsuz mealine
Mana katan şiirsin sen.

Sözün özü düşer dile
Bir destandır senin ile.
Aşkın kavgasında bile
Silah çatan şiirsin sen.

Irak kalma, er ehline
Aşkın bir şey der ehline.
Çal kapıyı ver ehline
Bir kalp atan şiirsin sen.

Kader aşka saat kurdu
Seninle zamanlar durdu.
Hasretimin anayurdu,
Anavatan şiirsin sen.

Kırık kalbin melaline
İnce batan şiirsin sen.
Aşkın sonsuz mealine
Mana katan şiirsin sen.

Hamit Hayal / Gönen / 14.04.2018

Duy artık sesimi, ne olur anla

Erilmez bir gönül kapısı çaldım
İlenmiş yıllara götürdün beni.
Ak kâğıt üstünde resmine daldım
Çilenmiş yıllara götürdün beni.

Ne artık sen şensin ne de ben şadım
Tükendi seneler bak adım, adım.
Engin ummanlardan aşkı bir tadım
Dilenmiş yıllara götürdün beni.

Bilmesin ayrılık nedir eşinden
Sürükledin beni her gün peşinden.
Uyanmak kolay mı vuslat düşünden
Belenmiş yıllara götürdün beni.

Duy artık sesimi, ne olur anla
Sizi hayal ettim, yaşadım, zanla.
Divane bir gönül, yanmış bir canla
Melenmiş yıllara götürdün beni.

Hayatla ölüm bir, kalmadı farkta
Coşkun gözyaşımı almıyor arkta.
Hâlâ anlamadın, bir küskün çarkta
Bilenmiş yıllara götürdün beni.

Hamit Hayal / Gönen / 10.02.2018

Sıla sana, gurbet bana mı düştü?

Sevmekle aldığım en ağır ceza
Dünyada yalnız bu hana mı düştü?
Her günün sükûttur, her anın eza
Devrildi kolların yana mı düştü?

Her gece ağlatır derler ki roza
Bir aksi amelle bağlandın ona.
Aşkın tarifi zor, en baştan sona
Yoksa ömründen bir ana mı düştü?

Hatıralar alır gider bir yere
Bir çöl mü umman mı, bilmem ki nere?
Nerden bileceksin aşkın kaç kere
En kızgın alevi cana mı düştü?

Daha bir yücesi var mı hünkârdan
Bir imtihan ettim, geçtin inkârdan.
Ben seni sevmekle ettiğim kârdan
Sevgili bir payda sana mı düştü?

Ayağım altına yolları serdin
Tuttun da hasreti elime verdin.
Mihnetten ağırdır, çekilmez derdin
Sıla sana, gurbet bana mı düştü?

Hamit Hayal / Gönen / 01.01 2018

Aşkı viran ettin, verdin elime

Aşkın bu halinde öyle bir anki
Bir türlü açmadı gün senden sonra.
Bir perde ardında saklanmış sanki
Yine yağmur yağdı dün senden sonra.

Elinde hiç kalsın, ardından koş ta.
Sarhoşum galiba, başım bir hoş ta
Yalan mı şu hayat, her şey mi boş ta
Her anı bir azap tün senden sonra.

Aklım bende değil, bitti şuurum
Çevremde pervane boş bir uçurum.
Gelir geçer desem bir gün bu durm
Sanki bir meçhule yön senden sonra.

Tarife yeter mi yüz bin kelime
Bak ta benim şu bükülü belime.
Aşkı viran ettin, verdin elime
Neyleyim bu hali ben senden sonra?

Hamit Hayal / Gönen / 25.12.2017

Bir gün hasretimle dönersen geri

Varlığım birikmiş bir sevda nakdi
Nem varsa âlemde yer senden başka.
Aşkın çıkmazında her şafak vakti
Kuşlar bile; “Bitti.” der senden başka.

Gönül defterinden beni silinde
Tutunduğum dalsın gurbet ilinde.
Kanadı kırılmış kuşun dilinde
Aşkın avazesi gür senden başka.

Suskunluğun sanki bir aksi tesir
Gülüşün bölünmüş, sevişin kesir.
Âlemde görmedim kimseyi esir
Çözmüş kelepçeyi, hür senden başka.

Gerçi bilinenden özge, hiçim de
Beni tarif ettin başka biçimde.
Derunuma dalan gözler içimde
Aşkı okuyamaz, kör senden başka.

Ayrılık fermanın her demde meri
Hüzün mahkûmuyum kadimden beri.
Bir gün hasretimle dönersen geri
Bu aşkın ruhunu ver senden başka.

Hamit Hayal / Gönen / 24.12.2017

Hâlâ inmiyorsa gözünden perde

Ne güldürdün beni, ne yettin bana
Gönül sürgünlerim Fizan’a kalsın.
Bütün hasretleri yük ettin bana
Dedin ki: “Ayrılık mizana kalsın.”

Benim bu halime gözünü yum da
Aşkın alevinde eriyor mum da.
İnsaf bekle benden, bir veda um da
Çözülmez kördüğüm izana kalsın.

Sevgilim meylimiz hayal ve düşe
Hükmüdür bu aşkın, hep kalka düşe.
Dillere “ ah” düşer, saplanır döşe
Bu dünya seveni üzene kalsın.

Saikler art arda, belki bu amma
Ara aşkı, yer yüzünde bul amma;
Kaderime gölge düşen muamma
Veririm, bu sırrı çözene kalsın.

İnsaf hangi ilde, merhamet nerde
Denizler çalkanmış tarumar berde.
Hâlâ inmiyorsa gözünden perde
Akıl ve idrake, izana kalsın.

Hamit Hayal / Gönen / 24.11.2017

Şimdi esrik şarkılarla ansam da

Diliyorum mana yükle yummana
Yalan gözlerinde aşkı aradım.
Aşkın rengi enginden bir ummana
Çalan gözlerinde aşkı aradım.

Hiçbir şey getirmez yılları geri
Ben vurgun yemişim, yaralı peri.
Bir hüzün misali o günden beri.
Kalan gözlerinde aşkı aradım.

Aşkımı kabul et, say da bir taat
Ne ümit edeyim, sana ne vaat?
Zihnime zamansız, belki her saat
Dolan gözlerinde aşkı aradım.

İsyanlarım karşılıksız ün gibi
Her şey taze, sanki daha dün gibi.
Gönül gurbetimde batan gün gibi
Solan gözlerinde aşkı aradım.

Şimdi esrik şarkılarla ansam da
Boş bir hayal, her şey bitti yansam da.
Ben bu aşkı son gurbetim sansam da
Salan gözlerinde aşkı aradım.

Hamit Hayal / Gönen / 26.11.2017

Geçmiş zaman bizim için bir rüya

Milletimin hasletinden çağ yoksun,
Bekliyor ki kıyam etsin bu devlet.
İsterdim ki Muhammedi gül koksun.
Bekliyor ki kıyam etsin bu devlet.

Unutmak zor hüzün değmiş lalemi,
Yemende biz soldurmuşuz halemi.
Kafkasya’da mazlum İslam Âlemi,
Bekliyor ki kıyam etsin bu devlet.

Nasıl viran oldu, düştü tacımız,
Kudüs bizim ortak, onmaz acımız.
Namus ehli Bosna’da ki bacımız
Bekliyor ki kıyam etsin bu devlet.

Bir tarih var, hakikatin izinde,
Dünü yazdım, siz yolları çizin de;
Öksüz balam hasretlerin dizinde,
Bekliyor ki kıyam etsin bu devlet.

Kurulu bir saat bir gün vuran da,
Bir olur mu yürüyenle duranda.
Yüce Allah bir yol çizmiş kuranda,
Bekliyor ki kıyam etsin bu devlet.

Ne hayaldir bu hasretim ne hülya,
Geçmiş zaman bizim için bir rüya.
Acıların mahvettiği bu dünya
Bekliyor ki kıyam etsin bu devlet.

Hamit Hayal / Gönen / 27.06.2017

Bir zaman yandığım yüze elveda

Solup gitti her sadetin resimi,
Nice mamur, güller yurdu bağdın sen.
Şimdi değil artık aşkın mevsimi,
Güvendiğim bir yıkılmaz dağdın sen.

Hayat rüya, bu âlem bir viranda,
Bir yel gibi kırıp gittin bir anda.
Kim arayıp aşkı bulmuş niranda,
Hangi ümit ile çöle yağdın sen?

Neyleyim ben hislerimi zül eden,
Bir zalimdin, beni yakıp kül eden.
Aşkın mevsiminde sevip, gül eden,
Yüreğimde ölmemiştin, sağdın sen.

Ömrün baharına, güze elveda,
Dağlar sıralanmış, düze elveda.
Bir zaman yandığım yüze elveda.
Bir efsane, yaşanmış bir çağdın sen.

Gözlerimde perde, saçlarımda kar,
Ne şöhretim kaldı bende ne vakar.
Hasret denilen şey zalimdir, yakar,
Bir dönülmez ufka doğru ağdın sen.

Hamit Hayal / Gönen / 11.06.2017

Adına pişmanlık denen hislerle

Kalbinle tazim et, ruhunla sar ki,
Bu aşkın en başta oluşundasın.
Eskimez hislerle, seneler var ki,
Gözümün yaşlarla doluşundasın.

Bazen bir rüyada, rengin süslerle,
Bin bir hatırasın, örtük sislerle.
Adına pişmanlık denen hislerle,
Ak düşen saçları yoluşundasın.

İçten bir alevi örtmüş küllerin,
Sırrını çözdüm ben o zor tüllerin.
Aşkın baharında kızıl güllerin,
Hüzün değmiş gibi soluşundasın.

Nasıl unutursun o eşsiz ünü,
İnsanın olmaz mı bir sevme günü?
Kalbimin, mazide kalsa da dünü,
Arayıp, bir yerde buluşundasın.

Hamit Hayal / Gönen / 04.06.2017

Adı sensin kalbimdeki her çığın

Bıraktın dağların ardında beni,
Yıllar var hasretin avucundayım.
Aşkın bir elemle kardın da beni,
Şimdi ben yolların en ucundayım.

Yıllar var önümü dağlar keser de,
Ne gönülde rahat, ne coşku serde.
Aşktan bir ilhamsın sen her eserde,
Vuslat hayalinin hurucundayım.

Ne ortak bir bakış, ne ortak payda,
Sevda mı zarardır, sevmek mi fayda?
Yapraksız bir takvim gibi bu ayda,
Sevmek hislerimin orucundayım.

Var ol benim ile gölgeme sığın,
Sevgi mi istersin, bende bir yığın.
Adı sensin kalbimdeki her çığın,
Ben zaten kaderin sonucundayım.

Hamit Hayal / Gönen / 20.05.2017

Sana sonsuz rahmet dilerim annem

Elimden alınmış, bir yara dünüm,
Meçhul bir karanlık ilerim annem.
Nice hasret dolu geçer her günüm,
Yaşanmamış sayar, silerim annem.

Hasretin bir alev, beni yakmadan,
Edemem arkama dönüp bakmadan.
Geçmiyor seneler, gözüm akmadan,
Kalbi hicranımla melerim annem.

Şimdi hicran üşüşürde başıma,
Karışırsın gözden akan yaşıma.
Şu alemde garip, bir tek başıma,
Ben seni yâd eder, çilerim annem.

Yine hüzün dolu gün çepeçevre
Kader derim hükmün verdiği cevre.
Sensiz benim için en mutlu devre,
Rüyamdır. Sen varsan gülerim annem.

Kanarken bir hasret durmadan içte,
Kalmıyor dünyada, gelen bir hiçte;
Bir tadımlık ömür, boş her sevinçte,
Sana sonsuz rahmet dilerim annem.

Hamit Hayal / Gönen / 14.05.2017

Engin hayallerin rengi solunca

Bir eski sevdaya vurgun sözlerde,
Önce ben ağladım, sonra bu şehir.
Şimdi bir damla yaş yorgun gözlerde,
Önce ben ağladım, sonra bu şehir.

Sonu gelmeyecek bir zor yarıştın,
Bazen bir kavgaydın, bazen barıştın.
Ne zaman yokluğa dönüp, karıştın,
Önce ben ağladım, sonra bu şehir.

Engin hayallerin rengi solunca,
Şimdi neye yarar hüzün olunca.
Sanki bir hazan bu, gözüm dolunca,
Önce ben ağladım, sonra bu şehir.

Aşk renksiz çöllerde bir içli vaha,
Gördüm, çekilecek çilem var daha.
Gökte güne baktım, daldım da maha,
Önce ben ağladım, sonra bu şehir.

Meçhuller karıştı her solgun ize,
Hüzün bugün fikir veren gül bize.
Sevgili, ömrümde ilk olan size
Önce ben ağladım, sonra bu şehir.

Bir gün kaderime işlenen nakış,
Resimlerde kalan bir başka bakış.
Bir başka hüzünsün, bir başka yakış.
Önce ben ağladım, sonra bu şehir.

Hamit Hayal / Gönen / 09.05.2017

Search
Advertisement
Uyarı
Yayınlanan yazıların tüm hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun telif haklarına ilişkin hükümlerine göre Hamit Hayal’e aittir.Alıntı yapılan yazı, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir
Yazılarımızın bir kısmına Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz
Sayfalar
Son Yazılar
Slideshow
Gallery
1974 1975 4_0 3_0 2_0 6
memurlar.net
Tarihte Bugün

Tarihte Bugün v.8.0
NewStatPress
Visits today: _
UserOnline
1 User Browsing This Page.
Users: 1 Guest
Arşivler
Son Yorumlar